Výsledky 6. zasedání Evropské sítě policejních orgánů spolupracujících v oblasti životního prostředí EnviCrimeNet

6. výroční zasedání  EnviCrimeNet, jejímž hostitelem byl policejní sbor Slovenské republiky, se konalo ve dnech 3. a 4. listopadu v Bratislavě. Odborníci a profesionálové z 20 evropských zemí, Europolu, Interpolu, Evropské Komise a Světové celní organizace se setkali a diskutovali  osvědčené postupy, nejnovější vývoj a výzvy v oblasti kriminality v životním prostředí. Jedním z hlavních témat byla "Slovenská iniciativa" a její implementace v podobě Akčního plánu EU pro boj proti kriminalitě v oblasti životního prostředí. Tato iniciativa získala podporu od členů EnviCrimeNet.

Akční plán pro boj proti kriminálním činům v oblasti životního prostředí

Jedna z priorit Slovenského předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí je boj proti kriminálním činům v oblasti životního prostředí. Předsednictví  proto připravilo Iniciativu pro boj proti kriminálním činům v oblasti životního prostředí, která byla projednána  pracovní skupinou pro vymáhání práva dne 29 září 2016 a také na zasedání  EnviCrimeNet dne 3. a 4. listopadu 2016. Předsednictví připravilo návrh závěrů Rady pro boj proti kriminálním činům v oblasti životního prostředí, který bude následován Akčním plánem

Mezi agenturní přístup

Dvoudenní zasedání sloužilo jako platforma k diskuzi o národní i mezinárodní spolupráci s dalšími zúčastněnými stranami v boji proti kriminálním činům v oblasti životního prostředí. Zvláštní pozornost byla věnována nezákonnému nelegálnímu obchodování s odpady  prostřednictvím organizovaných kriminálních skupin jiným protiprávním jednání ve vztahu k odpadům jako formě organizovaného firemního zločinu. Také byly diskutovány kriminální činy související s volně žijícími zvířaty (se zvláštním zaměřením na ptáky), kriminální chování ve vztahu k bezpečnosti a průmyslovým rostlinám a nelegální těžba dřeva.

Spolupráce s ostatními sítěmi

Během schůzky byla zdůrazněna nutnost úzké spolupráce EnviCrimeNet s třemi dalšími důležitými sítěmi, jmenovitě, sítí Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí (IMPEL), Evropskou sítí státních zástupců pro životní prostředí (ENPE) a Fórem  Evropské unie soudců v oblasti životního prostředí (EUFJE). Dalším výsledkem schůzky byla volba pana Roela Willekense z řad Nizozemského policejního sboru předsedou sítě na příští rok. V rámci přípravy svého předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2017 se Malta připojila k Řídícímu výboru EnviCrimeNet..

 

Zveřejněno: 09.11.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 1592 x
Vytisknout