Výsledkem projektu "Prosazovací akce" v přeshraniční přepravě odpadů bylo 17 500 inspekcí

Inspekční orgány z 31 evropských zemí spojily síly k boji proti nezákonné přepravě odpadů v rámci projektu „Prosazovací akce“ od března 2014 do listopadu 2015. Bylo zkontrolováno více než 17.500 dodávek orgány životního prostředí v Evropě- Při těchto kontrolách bylo zjištěno porušování legislativy včetně nedovolené přepravy elektronických odpadů, vozidel po skončení životnosti, domovního odpadu a nesprávné dokumentace. Přeshraniční přeprava odpadů je regulována řadou mezinárodních dohod, aby se zabránilo převážení nebezpečných odpadů do zemí, které nemají žádné technologie pro řádnou likvidaci odpadu. V Evropské unii platí nařízení o přepravě odpadů a členské státy musí provádět inspekce a spolupracovat na prevenci a odhalování nezákonné přepravy. IMPEL projekt „Prosazovací akce“ vznikl za účelem zlepšení kontroly přeshraniční přepravy odpadů.

Místopředseda IMPEL Chris Dijkens, řekl: “Projekty jako je tento zdůrazňují význam přeshraniční spolupráce. IMPEL je jediná celoevropská síť, která usnadňuje na této úrovni operativní spolupráci mezi inspekčními orgány v různých zemích za účelem boje proti nelegální přepravě odpadů. Vývoj nástrojů, které pomáhají inspektorům v jejich každodenní práci,  je pro nás klíčovou činnosti. IMPEL bude i nadále pomáhat členským zemím při praktickém uplatňování environmentálních předpisů EU za účelem splnění jejich povinnosti. Pokračující podpora od Evropské komise je pro naši práci zásadní."

Výsledky projektu ukazují, že bylo dosaženo významného pokroku a rostoucí účasti inspekčních orgánů životního prostředí spolu s větší a úspěšnější spoluprací s policejními a celními orgány. Projekt má pozitivní dopad na každodenní kontroly a výkon činnosti zúčastněných organizací. Kontroly jsou více cílené a efektivnější, což je výsledek projektu, a noví účastníci jsou vyškoleni a podporováni prostřednictvím  výměnných programů. Druhy odpadů, u kterých byl nejčastěji zjištěn  při kontrolách  nesoulad s legislativou,  byly kovy (19%), papír a lepenka (14%), plasty (13%), odpady z elektrických a elektronických zařízení (12%) a vozidla po skončení životnosti a automobilové součástky (11%). Většinou se nelegální zásilky přepravují uvnitř EU, nicméně Čína a Hong Kong jsou nejčastějšími destinacemi nelegální přepravy mimo EU.

Skutečnost, že ne všechny členské státy se podílejí na výměně informací, ukazují, že je zapotřebí ještě značného úsilí, aby se díky lepšímu prosazování podařilo uzavřít únikové cesty. Fyzické kontroly mohou být rozšířeny na více hranicích a v přístavech, a regionální spolupráce by mohla být dále posílena. IMPEL bude pokračování v této práci v navazujícím projektu na pomoc evropským zemím v boji proti nelegální přepravě odpadů. Budoucí práce bude také zahrnovat vývoj inspekčních nástrojů a technologií pro sběr a analýzu údajů z inspekci.

 

 

Zveřejněno: 04.10.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 1510 x
Vytisknout