Výrobce letadel ZLIN AIRCRAFT provozoval lakovnu v rozporu se zákonem na ochranu ovzduší. Dostal pokutu 120 tisíc korun

Inspektoři z oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili pokutu 120 tisíc korun výrobci letadel ZLIN AIRCRAFT a. s. se sídlem v Otrokovicích. Firma provozovala elektrickou vypalovací pec v lakovně bez povolení provozu, dále dostatečně často neměnila filtry s aktivním uhlím sloužící k zachycování emisí a v roce 2018 nedodržela každoroční interval pro jednorázové měření emisí celkového organického uhlíku. Porušila tak zákona na ochranu ovzduší.

 

Inspektoři při kontrole v červnu 2019 zjistili,že lakovna používala elektrickou vypalovací pec bez příslušného povolení provozu. V peci se vypalovaly výrobky, které byly nalakovány nátěrovými hmotami v lakovací a sušící kabině, která je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Tím pádem se zdrojem znečišťování ovzduší stala i elektrická pec jako součást technologického vybavení lakovny, kterou je možné provozovat jen na základě povolení provozu.  ČIŽP dále zjistila, že na dvou vzduchotechnických výstupech vedoucích z pece do venkovního ovzduší nebyly změřeny emise celkového organického uhlí k prokázání plnění emisních limitů.

 

Firma dále porušila dvě podmínky povolení provozu lakovny, když nedodržela počet předepsaných výměn aktivního uhlí v patronách, které jsou umístěné v lakovací a sušící kabině a neudržovala požadovanou teplotu odpadní vzdušiny vedoucí do filtrů s náplní aktivního uhlí. V rámci kontroly jsme zjistili, že v lakovací a sušící kabině probíhá sušení při teplotách v rozmezí od 30 do 60 °C, přičemž požadovaná teplota je maximálně do 25° C. Vyšší teploty způsobí, že uhlí do sebe nenasytí  těkavé organické látky, které pak spolu s ním v podobě odpadní vzdušiny unikají do okolního ovzduší. Tím dochází k navýšení znečištění emisemi,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

 

Rozhodnutí nabylo právní moci 22. ledna 2020.

vyzaduji

Zveřejněno: 18.02.2020 – Alžběta Šírková ; Přečteno 393 x
Vytisknout