Vybudování přírodních kapacit IMPEL

Cíle:

Rozšířit kapacity napříč IMPELem a spojit síly s dalšími organizacemi za účelem stimulace inspekcí a vynucování směrnic o životním prostředí. Tento cíl bude zahrnovat:

  • Zmapování existujících sítí EU zaměřených na podporu implementace (např. Přírodní stanoviště EU a Ornis výbory, ENCA – Sdružení evropských institucí ochrany přírody, Europol atd.)
  • Prověřit úroveň implementace a vynucování směrnic o přírodních stanovištích a ptácích v těchto organizacích členských států, identifikace klíčových úkolů
  • Distribuce a efektivita právních a vynucovacích kompetencí na úrovni členských států: unitární či federální státní systém, centrální/regionální agentury či integrované autority, specializované agentury na ochranu přírody či integrované inspektoráty atd.
  • Navázání nezbytných vazeb mezi IMPEL a existujícími sítěmi EU stejně tak jako se státními orgány zabývajícími se ochranou přírody za účelem zjištění, jak nejlépe zahrnout ochranu přírody do programu IMPEL, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků

Aktivity:

Sestavit projektový tým, pozvat/zahrnout představitele ze souvisejících sítí a orgánů zabývajících se ochranou přírody, zorganizovat workshopy s těmito organizacemi, sestavit přehled organizačních úkolů, definovat mezery v úkolech.

Zveřejněno: 08.11.2012 –Jana Rambousková ; Přečteno 1523 x
Vytisknout