Určování inspekčních cílů a monitoring činnosti

 

Projekt „Určování inspekčních cílů a monitoring činnosti“


Cíl projektu: vytvořit praktickou příručku v rámci příručky „Dělání správných věcí“, aby pomohla inspektorátům k určování inspekčních cílů a monitorování jejich činnosti .


3 fáze projektu:

  • 1. fáze – příprava (leden 2011 – duben 2011) Cílem se sbírat informace o konkrétních iniciativách a zkušenostech. Otázky by měly pokrýt tyto oblasti:

  • Jak jsou cíle definovány

  • Jak byly byly cíle rozvíjeny

  • Jak jsou v souladu s Environmentálním inspekčním cyklem

  • jak je monitorována činnost inspekce

  • 2. fáze – Sběr informací o prktických zkušenostech (květen – říjen 2011) Konzultant provede sběr informací a zanalyzuje tyto informace a vypracuje průběžnou zprávu.

  • 3. fáze – workshop a vytvoření praktické příručky (listopad 2011 – září 2012) Bude zorganizován workshop, kde budou zastoupeni členské země IMPEL, ástupci OECD a EK a budou diskutovat průběžnou zprávu.. Na základě zjištění a návrhů z workshopu bude vytvořen návrh příručky.

Projektový tým: Nizezemí, Portugalsko, Francie, Belgie a Španělsko
Zveřejněno: 02.11.2011 –Lenka Němcová ; Přečteno 1873 x
Vytisknout