Ukládání pokut prostřednictvím pokutových bloků

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Ke konci roku 2002 vyhodnotila Česká inspekce životního prostředí dosavadní postupy v ukládání pokut prostřednictvím pokutových bloků. Této metody využívala dosud pouze v případě sankcí podle zákona o CITES, tedy při pokutování nelegálního dovozu a vývozu zvířat, rostlin a neživých přírodních exemplářů. Z dosavadních zkušeností vyplynulo, že lehčí přestupky jsou postihovány s větší účinností, bez další administrativy a výhodně zejména v těch případech, kdy osoba, které je pokuta udělena, je v budoucnosti obtížně dohledatelná (např. cizí státní příslušníci bez trvalého pobytu v ČR).
ČIŽP proto dnes přijala směrnici, podle které se budou blokové pokuty ukládat i v oblasti ochrany přírody mimo zákon CITES, v oblasti ochrany lesa a ochrany vod. Postihovat se tak budou přestupky, které budou zjištěny na místě tak, že nebude pochybnost o tom, kdo škodu způsobil. Jednat se bude o drobné přestupky, postižitelné pokutou do 1000 Kč (např. neprokázání původu chráněného zvířete, nedostatky v registraci, drobné poškozování dřevin, nepoužívání biologicky odbouratelných olejů v motorových pilách při práci v lese, překročení zákazu vjezdu do lesa apod.) Inspektoři budou povinni prokázat se pokutovanému služebním průkazem nebo jiným odpovídajícím dokladem (např. průkazem lesní stráže). Kromě toho inspektor musí pachateli přestupku doložit a osvětlit možnost udělení pokuty příslušným předpisem a předat mu řádně vyplněnou a podepsanou příslušnou část pokutového bloku, označenou razítkem složky ČIŽP.
Platnost směrnice je od 1. ledna 2003.

Eva Rolečková
Tisková mluvčí ČIŽP
V Praze dne 19. prosince 2002
Zveřejněno: 19.12.2002 –Admin Administrator ; Přečteno 11274 x
Vytisknout