Trestní stíhání za zabíjení kriticky ohroženého druhu ptáků

 V září 2016 italští prokurátoři vyhráli případ týkající se nezákonného zabíjení ibisů skalních(Geronticus eremita). Ibis skalní je jedním z nejvíce ohrožených ptačích druhů po celém světě. Je vyhubený na  většině svých bývalých evropských územích a jinde je klasifikován jako kriticky ohrožený. To je předmětem inovativního Evropského programu reintrodukce, který je spolufinancován EU a spravován prostřednictvím  projektu LIFE  „Důvod pro naději“.  Tento projekt se pokouší znovu zavést mladé ibisi do vhodných lokalit v Německu a trénovat je, aby následovali tradiční migrační trasy k přezimování  v Itálii. Toto vysoce intenzivní úsilí o zachování druhu je ohrožováno nelegálním lovem. Tento problém postihuje mnoho stěhovavých druhů v mnoha oblastech Evropy, ale je zvláště akutní pro extrémně ohrožené druhy. 70% z navrácených ibisů je nelegálně zabíjeno. Nicméně, protože ptáci mají rádiové vysílače, okolnosti jejich smrti jsou poměrně dobře známé. V roce 2014 byli ptáci zabíjeni v oblasti Toskánska. S pomocí reintrodukčního projektu, místních mysliveckých sdružení a  všech ostatních mohla policie  identifikovat podezřelého a italští státní zástupci mohli proti němu podat žalobu  v souvislosti s nelegálně zastřelenými ptáky. Žalovanému bylo nařízeno zaplatit pokutu 2.000,- € a náklady řízení 1.500,- €  a byla mu odejmuta  jeho lovecká licence. Pokuta byla pozastavena z důvodu polehčujících okolností. Nicméně, kromě trestních sankcí, soud nařídil žalovanému nahradit znovuzavedení projektu pro jeho ztráty, které by byly kvantifikovány v samostatném občansko-právním  řízení. Ty jsou odhadovány ve výši 234 000 € za ztrátu ptáků celkově, z nichž asi 20 000 € lze připsat žalovanému za jeho trestné činy. ENPE je v kontaktu s projektem, který je zaměřen na ibisy, a s širší iniciativou na potírání nelegálního zabíjení stěhovavých druhů ptáků  ve Středomoří. Poskytuje pomoc a podporu podle potřeby a cílem je šířit i dále informace od členů, případové studie a příklady nejlepší praxe.

Zdroj: ENPE

 

 

 
Zveřejněno: 26.09.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 1000 x
Vytisknout