Tisková konference ČIŽP dne 6. listopadu 2000

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Konala se v budově ředitelství v Praze 9, v ulici Na břehu 267. Tématem byla Výroční zpráva ČIŽP za rok 1999, informace o činnosti ČIŽP, jejích kompetencích a trendech vyplývajících z inspekčních šetření pro oblast životního prostředí České republiky. Hostem TK byl ministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart, který v úvodu vymezil roli ČIŽP v resortu a ocenil spolupráci tohoto dozorového orgánu státní správy s ostatními organizacemi, pečujícími o práva občanů na vyhovující životní prostředí.

Ředitel ČIŽP Ing. Petr Soukup představil inspekci jako instituci, která v  loňském roce provedla celkem 16 125 kontrol a vydala více než 8 000 rozhodnutí. Konstatoval, že inspektoři uložili celkem 2 119 pokut v celkové výši přes 60 miliónů Kč. Největších přestupků, jak řekl, se dopustili znečišťovatelé ovzduší, kteří za nadlimitní vypouštění emisí zaplatili na pokutách 24, 5 miliónu Kč. Zdůraznil přitom, že cílem inspekce není udělování pokut, ale prevence poškozování životního prostředí. Ing. Petr Soukup sdělil dále novinářům, že loni se na inspekci obrátilo se stížnostmi 712 občanů, nejčastěji se stížnostmi na znečišťování ovzduší. Konstatoval rovněž, že loni se podařilo omezit obchod s nelegálně dováženými zvířaty a rostlinami. Naopak přibylo případů kácení mimolesní zeleně a devastačních těžeb v lesích.

Novináři obdrželi pro informaci písemné materiály: Výroční zprávu ČIŽP za rok 1999, Tiskový materiál o devastačních těžbách v lesích, aktuální informaci o dvou případech nelegálního dovozu a vývozu chráněných druhů živočichů porušujících mezinárodní úmluvu CITES, 2 informativní materiály o ČIŽP, letáček o kompetencích ČIŽP a aktuální informaci o naplňování mezinárodního Twinningprojektu.

Zveřejněno: 06.11.2000 –Admin Administrator ; Přečteno 10161 x
Vytisknout