Téměř půlmilionovou pokutu uložili inspektoři ČIŽP za nepovolený provoz linky na zpracování PET lahví a plechovek

V prosinci nabyl právní moci příkaz o uložení pokuty společnosti STF Plastic Recycling CZ s.r.o. ve výši 480 tisíc korun. Pokutu uložili inspektoři z oddělení odpadů Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Plzni, a to za provozování zařízení ke zpracování odpadů bez povolení krajského úřadu a za přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s evropským nařízením.

Na základě prošetřování podnětu jsme zjistili, že společnost zřídila v areálu bývalé ŠKODY Plzeň linku na zpracování PET lahví a nápojových plechovek původem ze SRN. Tuto linku provozovala, aniž by měla oprávnění k této činnosti,“ přiblížila případ Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni. Dodala, že za pokutované období bylo na lince zpracováno celkem 1 800 tun odpadů, přičemž 1 400 tun výstupu z této linky bylo zpátkydo SRN přepraveno bez potřebných doprovodných dokladů. Tím však byla porušena pravidla přeshraniční přepravy.

Společnost zjištění ČIŽP nijak nerozporovala a řízení o pokutě nenapadla.


provozování zařízení ke zpracování odpadů bez povolení

provozování zařízení ke zpracování odpadů bez povolení_1

provozování zařízení ke zpracování odpadů bez povolení_2

provozování zařízení ke zpracování odpadů bez povolení_3

Zveřejněno: 22.12.2017 – Radka Nastoupilová ; Přečteno 1522 x
Vytisknout