TFS - zlepšení výměny informací

Cíle

  • Výměna informací, zlepšení kontroly a vymáhání nařízení o přepravě odpadů č. 1013/2006, zlepšit výměnu informací shromážděných na denní bázi a z dalších IMPEL-TFS projektů, jako projekty Skládky odpadů II a Donucovacích opatření III.
  • Projekt má poskytnout větší náhled do současné situace těchto nelegálních zásilek
  • Nastavit systému nebo postupy pro výměnu informací o nelegální přepravě elektronického odpadu a směsného odpadu, který byl určen pro země mimo OECD. Stávající postupy a cesty budou použity v takové míře, jak jen to bude možné.
Zveřejněno: 29.10.2013 –Jana Rambousková ; Přečteno 1395 x
Vytisknout