TFS konference 2014

Konference má tyto cíle:

  1. Udržovat, posílit a rozšířit síť pracovní skupiny pro přeshraniční přepravu odpadů
  2. diskuze o nových projektech a společných aktivitách
  3. diskuze o dopadu a praktickém provádění novely Směrnice o přepravě odpadů s navrhovanými minimálními kritérii pro plánování inspekcí a důkazního břemene
  4. Výměna praktických informace (např. případové studie)
  5. získat zkušenosti jiných příbuzných organizací (např. sekretariát Basilejské úmluvy, WCO, INTERPOL)
  6. diskutovat zkušenosti s ustanoveními nařízení o přepravě odpadů 1013/06 a nařízení 740/2008 a 1418/2007 a ​​poskytnout zpětnou vazbu příslušným orgánům a COM
  7. pokračovat ve spolupráci se zeměmi třetího světa, regiony a mezinárodními sítěmi
Zveřejněno: 29.10.2013 –Jana Rambousková ; Přečteno 1517 x
Vytisknout