TFS donucovací aktivity III.

Cíle

  1. pracovat na zajištění odpovídající úrovně kontroly ve všech členských státech a jednotné úrovně výkonu na všech výstupních bodech EU;
  2. podpora kontroly v místech nakládky a podporovat přístup ke kontrole "od kolébky do hrobu" za účelem minimalizování nelegální přepravy;
  3. ověřovat místa určení odpadu a způsob s jeho nakládáním na místě určení v rámci nebo mimo Evropu;
  4. zajistit evropský donucovací projekt, pro všechny členské státy snadno dostupný, a povzbudit je, aby spolupracovali;
  5. prostřednictvím efektivní komunikace a vedení detekovat nelegální přepravu odpadu a zabránit budoucím hrozbám;
  6. zajistit zpětný  odběr v případě, že k ilegální zásilce došlo;
  7. udržovat a zlepšovat sítě prvoliniových inspektorů, inspekčních metod a výměnu informací a znalostí;
  8. prokázat, že členské státy myslí dodržování Směrnice o přepravě odpadů vážně
Zveřejněno: 29.10.2013 –Jana Rambousková ; Přečteno 1313 x
Vytisknout