TFS Hodnotící nástroj (TIAT)

Cíle

Cílem tohoto nástroje by mohlo být zajištění, že nové (a stávající) právní předpisy nepovedou ke zvýšení nepovolené přepravy a mezer, které lze využít trestné činnosti (jako je tomu v případě směrnice o OEEZ). Donucovací orgány se potýkají se zdroji (20 % úřadů snížilo počet zaměstnanců / inspekcí za poslední dva roky) a veškeré prostředky pro nepodněcování nelegální přepravy by měly být brány v úvahu. Zlepšení stávajících směrnic by nám umožnilo soustředit se na zdroje.

Cílem nástroj pro hodnocení je tedy:

  1. ukázat regulačním orgánům nezamýšlené důsledky nové legislativy a navrhnout, jak se jim vyhnout nebo minimalizovat budoucí problémy;
  2. použít výsledky hodnocení k vypracování kontrolních strategií příslušných orgánů;
  3. využívat efektivněji omezené zdroje
Zveřejněno: 29.10.2013 –Jana Rambousková ; Přečteno 1448 x
Vytisknout