Studie o vedlejších účinků nezákonné přepravy odpadů

Cíle

  • Kvantifikace rozsahu nedovolené přepravy prostřednictvím vyhodnocení zprávy podle přílohy IX nařízení o přepravě odpadů na jeden konkrétní rok
  • shormáždit příklady negativních a pozitivních vedlejších účinků způsobených nelegální přepravou odpadů
  • Shromáždit příklady negativních a pozitivních vedlejších účinků způsobených legální přepravou odpadů a použitého zboží
  • Seznam možných porušení nařízení o přepravě odpadů s posouzením možných vedlejších účinků (včetně příkladů). Kategorizace protiprávního jednání, pokud to bude možné.
  • Jaké jsou specifické nežádoucí účinky těchto porušení?
  • přehled o tom, jaká protiprávní jednání jsou nejčastěji zmiňována v novinových článcích nebo nevládními organizacemi?
  • Doporučení pro další opatření s cílem maximalizovat pozitivní a minimalizovat negativní dopady přepravy odpadů.
Zveřejněno: 29.10.2013 –Jana Rambousková ; Přečteno 1261 x
Vytisknout