Stav po povodních je i nadále nepřetržitě monitorován

Liberecký kraj:

Liberecký  inspektorát ČIŽP - oddělení ochrany vod, prověřil v průběhu povodní i po nich celkem 35 lokalit, z toho 10 průmyslových podniků, 18 čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“) a čerpacích stanic odpadních vod, 1 sběrný dvůr nebezpečného odpadu, 2 autoservisy a 4 čerpací stanice pohonných hmot. Inspektoři prověřovali stav těchto lokalit většinou přímo na místě; v některých případech, kde nebyl možný přístup, byly informace zprostředkované od provozovatelů. Z hlediska ochrany jakosti vod před znečištěním, nedošlo u většiny prověřovaných objektů (vyjma areálu bývalé chemičky J.G.HEUSSER v Mníšku u Liberce a zdevastovaných ČOV) k výraznějším škodám na životním prostředí.

V sobotu dne 07.08.2010 ráno voda z řeky Jeřice z areálu bývalé chemičky odnesla odhadem 80 prázdných nezajištěných barelů a 200 litrovou nádrž s peroxidem, která se z poloviny vylila a polovinu nádrže následně hasiči zadrželi u benzínové stanice po směru toku a zbylý obsah zneutralizovali. Dalším šetřením po opadnutí vody ČIŽP zjišťovala míru zasažení jednotlivých objektů a rozsah škod. Společnosti J.G.HEUSSER byla ihned uložena opatření k nápravě, další opatření byla uložena v rámci příkazního řízení. Jednalo se zejména o zabezpečení skladů chemických látek, dále o sanační a inventarizační práce.

K  31.8. 2010 byla většina zasažených ČOV i čerpacích stanic odpadních vod znovu uvedena do provozu s těmito výjimkami: ČOV v Chrastavě by měla být zprovozněna nejpozději do 30.09.2010, ČOV v Hrádku byla částečně zprovozněna 20.08.2010 a je schopna čistit veškeré přitékající odpadní vody, ČOV Hejnice má zatím zprovozněn pouze mechanický stupeň, rovněž u ČOV ve Frýdlantu funguje hrubé předčištění (problémem zůstává pročištění cca 50 % zanesené veřejné kanalizace).

Část průmyslových podniků ač byla povodní zasažena (CUBE Ferdinandov, SLEZAN Frýdlant, WILI BETZ Zákupy, Johnson Controls Autobaterie Česká Lípa), tak zde nedošlo k úniku závadných látek; zbývající prověřované areály nebyly povodní zasaženy (FEHRER BOHEMIA Česká Lípa, DIAMO Stráž pod Ralskem, PRECIOSA Kamenický Šenov, GPÚ Chrastava).

Kontrolou sběrného dvora společnosti A.S.A. ve Frýdlantu bylo zjištěno, že z areálu byly povodní odplaveny ropné látky v množství 50 – 100 l ze skladu nebezpečných odpadů (areál se nachází na soutoku Řasnice a Smědé). Dále velká voda odplavila kontejner s 90ti vyřazenými lednicemi a 1 m3 plastový kontejner s vyřazenými zářivkami. Během šetření probíhaly úklidové práce.

Při kontrolách čerpacích stanic PHM, které byly povodní zasaženy, ČIŽP ověřila, že nebyly poškozeny, a proto nebyl zjištěn žádný významný únik závadných látek.

Z provozních prostředků ČIŽP byl částečně hrazen monitoring zasažených soukromých studní v Mníšku. Výsledky byly předány Krajské hygienické stanici v Liberci k dalšímu využití při sanaci těchto vodních zdrojů.

Stav po povodních je i nadále nepřetržitě monitorován – přitom se  ČIŽP zaměřuje na sledování průběhu obnovy provozu ČOV a kontrolu plnění uložených opatření k nápravě závadného stavu. ČIŽP i nadále spolupracuje s povodňovými orgány. Dokladem toho je činnost, při které inspektoři oddělení ochrany vod svým šetřením (20.08. a 23.08.2010) a následnou laboratorní analýzou identifikovali druh látky, která se po více jak týdnu po skončení povodně objevila v bývalém náhonu  poblíž areálu Elitex v Chrastavě. Likvidaci laguny zajišťuje odborná firma.

Zdevastovaný jez MVE Víska

MVE Viska.jpg

ČOV Hrádek nad Nisou

ČOV Hrádek.jpg

Mlýnice během povodně

Mlynice pri povodni.jpg

Mlýnice po povodni

Mlynice po povodni.jpg

Ústecký kraj:

Po intenzivních srážkách v závěru 31. týdne a v průběhu 32. týdne byly v Ústeckém kraji odstaveny následující ČOV:

ČOV Krásná Lípa (3 500 EO), ČOV Varnsdorf (25 000 EO), ČOV Jiříkov (3 000 EO), ČOV Postoloprty (2 049 EO), ČOV Šluknov (3 300 EO), ČOV Česká Kamenice (3 000 EO) a ČOV Mikulášovice, ČOV Horní Podluží, ČOV Dolní Podluží III., ČOV Dolní Podluží I., ČOV Zahořany, ČOV Vilémov u Šluknova, ČOV Šluknov – TOPOS, ČOV Budyně nad Ohří, ČOV Řehlovice, ČOV Hněvice ( všechny do 500 EO). V současné době jsou již čistírny odpadních vod zprovozněny až na ČOV Dolní Podluží I., kde je čistící zařízení stále odstavené. Dále bylo v uváděném období odstaveno 21 čerpacích stanic OV, nejčastěji z důvodu nadlimitního nátoku dešťových vod, vysoké hladiny v řece a poškození zařízení při povodni. V současné době jsou již ČSOV zprovozněny, až na ČSOV Dolní Podluží a ČSOV Hřensko 9 nacházející se na okrese Děčín. Dále byly odstaveny 2 dešťové zdrže (Šluknov/okres Děčín a Rumburk/okres Děčín), které jsou již zprovozněny.

U ČOV Libouchec (1 690 EO), ČOV Chlumec (do 5 000 EO), a ČOV Lovečkovice, ČOV Homole, ČOV Třebušín, ČOV Tisá, ČOV Střekov (všechny do 500 EO) došlo k nadlimitnímu nátoku dešťových vod, které provozovatel v době události odlehčoval do recipientu. Nadlimitní nátok na ČOV způsobil další závady v provozu (uvolnění kalu z dosazovacích nádrží, poruchu česlí, kamení v kanalizaci aj.)

Ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. došlo dne 12.8.2010 v cca 16:30 k zatopení sklepních prostor administrativních budov bez vyplavení nebezpečných látek z areálu závodu. V době cca od 16:30 do 23:15 hod docházelo v souladu s povolením k vypouštění čištěných odpadních vod do veřejné kanalizace města a částečně přepadaly bezpečnostním přepadem do Klíšského potoka. Tyto vody byly několikanásobně naředěny přívalovými dešťovými srážkami a v této době bylo opakovaně přerušeno vypouštění OV z BČOV společnosti. Tím došlo k dalšímu zásadnímu poklesu okamžitého znečištění ve vypouštěných odpadních vodách.

 

Zveřejněno: 02.09.2010 –Admin Administrator ; Přečteno 5778 x
Vytisknout