Stále kratší a kratší životnost elektronických přístrojů je nepřijatelná

 

Zastaralé zařízení a spotřebiče jsou pravidelně vyhazovány, a to i přesto, že ještě fungují. Rozbité a z módy vyšlé přístroje jsou nahrazovány nablýskanější verzí, a jak vyplývá z nové studie EurActiv z Německa, elektronické zařízení se používají stále kratší dobu. Ať je to televize, vysoušeč vlasů nebo mobilní telefony, většina elektroniky se používá po kratší období. To byl závěr studie provedené Německou federální agenturou pro životní prostředí (UBA). Mnoho zařízení má příliš krátký život, což z ekologického hlediska není přijatelné. Výrobce produktu spotřebovává cenné zdroje a v průběhu výroby vytváří znečištění, jako jsou skleníkové plyny.   Z tohoto důvodu by bylo dobré zvýšit životnost a kvalitu výrobků a stanovit minimální požadavky pro životnost elektrických a elektronických přístrojů.  Mnoho přístrojů je nahrazováno novými, ačkoli jsou stále ještě perfektně funkční. To platí zejména u elektroniky a informačních technologií, kde nový vývoj vytváří silnou spotřebitelskou touhu po nových produktech. Počet velkých domácích spotřebičů, které musely být nahrazeny v důsledku poruchy během prvních pěti let po nákupu  vzrostl z 3,5 % v roce 2004 na 8,3 % v roce 2013, podle studie provedené Öko institutem ve spojení s Univerzitou v Bonu. Nicméně v rámci studie bylo zjištěno, že spotřebitelé jsou často spokojeni s trvanlivostí jejich produktů, a to asi třetina z dotázaných. V rámci studie nebyl nalezen žádný důkaz o tom, že zařízení měla cílevědomě vestavěný tzv. „zastarávač“, tj. uměle omezenou životnost z výroby. Životnost výrobku byla ale upravena na základě faktorů,  jako je cílová skupina, oblast použití a výrobní cyklus.   Možnost opravy zařízení by měla být zvýšena designem umožňujícím opravy a dostupností náhradních dílů, aby mohl opravy provádět nejen výrobce, ale i třetí strany.   

Pozadí

Úsilí o recyklaci a snížení faktorů, jako je změna klimatu je jedním z hlavních cílů balíčku oběhového hospodářství, který je určen ke zvýšení úrovně recyklace a zpřísňuje pravidla pro spalování a skládkování. Skládá se ze šesti návrhů zákonů - o odpadech, obalech, skládkách, vozidlech s ukončenou životností, bateriích a akumulátorech a odpadních elektronických zařízeních.

 Zdroj: IMPEL

  

Zveřejněno: 17.02.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 1666 x
Vytisknout