Spolupráce se zeměmi třetího světa

Cíle

  • navázat partnerství s dotčenými zeměmi nebo regionálními sítěmi např. Asijská síť o prevenci nezákonného přeshraničního pohybu nebezpečných odpadů, regionální a koordinační centra Basilejské úmluvy, Regionální vymáhání sítě v Asii (REN) 
  • Zvýšit povědomí o problému a dopadech přepravy odpadů do destinací mimo EU, které jsou v rozporu s Basilejskou úmluvou a nařízení TFS
  • Podporovat vzdělávací materiály a nástroje vyvinuté IMPEL TFS 
  • Vytvořit jednoduchý, ale robustní kontaktní režim tak, abychom se lépe vypořádali s ilegální dopravou, prostřednictvím národních kontaktních míst
  • Vybudovat lepší komunikaci mezi policií, celními orgány a orgány životního prostředí ve všech postižených zemích
  • Sdílet zkušenosti z IMPEL TFS programu v Evropě a dotčených oblastí mimo region EU
  • Objasnit vnitrostátní právní předpisy a zpřístupnit je na všech národních kontaktních místech
  • Shromáždit informace o licencovaných zařízeních v prioritních zemích třetího světa, které pracují způsobem šetrným k životnímu prostředí
  • Uspořádat výměnné pobyty a účast na IMPEL TFS kontrolních projektech a školeních
Zveřejněno: 29.10.2013 –Jana Rambousková ; Přečteno 1409 x
Vytisknout