Společnost při demontáži osobních aut neprováděla odsátí chladiva z autoklimatizace. Dostala pokutu 90 tisíc korun

Společnosti CARMEL Auto CZ, s. r. o., která působí v Ostravě–Radvanicích, uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě pokutu ve výši 90 tisíc korun. Podle mluvčí inspekce Radky Nastoupilové se jedná o dost specifický případ vysoké pokuty uložené podle zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

Společnost CARMEL Auto CZ provádí v provozovně demontáž osobních vozů HYUNDAI TUSCON. Jedná se o nové automobily, které jsou do  provozovny dopravovány, následně demontovány a jednotlivé díly zabaleny a předány jiné společnosti za účelem prodeje náhradních dílů do zahraničí. V rámci demontáže každého vozidla by mělo být provedeno i odsátí – znovuzískání chladiva z autoklimatizace pod označením R134a[1].  Odsáté – znovuzískané chladivo je následně předáno jiným subjektům.

„Inspektoři prokázali, že společnost při demontáži zmíněných osobních aut před jejich exportem do zahraničí nezajistila v plném rozsahu znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů, tedy chladiva R134a z palubních klimatizačních jednotek. Celkové množství tohoto chladiva, u kterého nebylo prokázáno jeho znovuzískání v souladu s platnou legislativou, činilo více jak 900 kg,“ komentoval kontrolu Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Podle jeho slov se jednalo o velmi specifický a z důvodu prokazování  složitý případ, který nemá v Moravskoslezském kraji obdoby. Část tohoto nebezpečného plynu, negativně ovlivňujícího klimatický systém Země, bylo vypuštěno přímo do venkovního ovzduší, což je v rozporu s platnou legislativou České republiky i Evropské unie. Firma také pochybila v tom, že znovuzískávání chladiva nezajistila osobou s požadovaným osvědčením.

Společnost se proti pokutě neodvolala a sankce nabyla právní moci.[1] Chladivo uváděné na trh pod označením R134a je částečně fluorovaný uhlovodík HFC-134a nebo také CH2FCF3, který je s potenciálem globálního oteplování 1430 uveden v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006, tedy zacházení s chladivem R134a musí být v souladu s tímto nařízením.

 

 

Zveřejněno: 03.05.2018 – Radka Nastoupilová ; Přečteno 861 x
Vytisknout