Společnost Hyundai Dymos Czech použila při výrobě přípravek s těkavými látkami. Dostala pokutu 150 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Ostravě uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti Hyundai Dymos Czech, s.r.o. Ve svém závodě v Nošovicích firma v roce 2016 použila při výrobě autosedaček přípravek, který obsahoval až 90 %  těkavých organických látek (VOC), přičemž podle platného integrovaného povolení mohla využívat na daném zařízení pouze přípravky s nulovým obsahem těchto látek. Po dobu používání tohoto přípravku došlo ke zvýšení úniku plynných znečišťujících látek do ovzduší.

Tímto nezákonným konáním se firma dopustila správního deliktu podle zákona o integrované prevenci. Zvolili jsme relativně nízkou výši pokuty, protože firma tento přípravek používala pouze několik dnů. Společnost se proti uložení sankce neodvolala a rozhodnutí inspekce nabylo 11. 4. právní moci,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Společnost Hyundai Dymos Czech, s.r.o. ale už inspektory pokutována v minulosti byla. V roce 2016 jí inspektoři oddělení ochrany ovzduší uložili sankci ve výši 130 tisíc korun, opět za porušení zákona o integrované prevenci. Provozovatel zdrojů znečišťování ovzduší neprováděl kontrolní měření účinnosti filtru s aktivním uhlím tak, jak mu stanovoval schválený provozní řád.

Zveřejněno: 20.04.2017 – Jana Jandová ; Přečteno 490 x
Vytisknout