Skládky odpadů II. (druhý rok - 2014)

Cíle

  • podporovat spolupráci a sdílení osvědčených postupů mezi příslušnými orgány členských států IMPEL, jež se zabývají kontrolou přepravy odpadů a managementem inspekce a shody u těžebních skládek odpadů;
  • stimulovat praktické uplatňování příručky pro skládky odpadů vyvinuté v prvním projektu, přeložit ji z angličtiny do jiných jazyků a aktualizovat na základě praktických zkušeností;
  • rozšířit používání nejčastějšího přístupu k problematice toku odpadů v členských státech IMPEL prostřednictvím jeho testování na aktuálních případech;
  • prozkoumat osvědčené postupy týkající se používání proaktivních strategií v souvislosti se skládkami, např. o mediální kampaně, komunikace s obchodními sdruženími, obchodníky a přepravci.
Zveřejněno: 25.10.2013 –Jana Rambousková ; Přečteno 1499 x
Vytisknout