Setkání inspektorů ŽP zemí Višegrádské čtyřky

 V termínu 18.-21.10.2010  zorganizovala ČIŽP na ředitelství v Praze pracovní jednání deseti inspektorů životního prostředí zemí Višegrádské čtyřky (V4) a USA pod záštitou celosvětové sítě INECE (International Network for Environmental Compliance and Enforcement - http://inece.org ).  Účastníci byli rozděleni do dvou podskupin, přičemž technická skupina byla zaměřena na problematiku ekologických zátěží a zelená skupina diskutovala střety lesního hospodářství s požadavky ochrany přírody. Cílem projektu byla výměna zkušeností při prosazování práva v uvedených oblastech, vzájemné porovnání přístupu v podmínkách Střední Evropy a USA, definovaní dobrých praktik a návrhy na vylepšení národních systémů v jednotlivých zemích. První týdenní workshop projektu byl realizován v září 2010 ve Washingtonu D.C., druhá etapa projektu proběhla v říjnu 2010 v Praze.

 Záměr projektu byl projednán a odsouhlasen na konferenci ministrů pro životní prostředí V4 v Krakově v červnu 2009 na závěr českého předsednictví v EU. V září 2009 tehdejší ministr Ladislav Miko pověřil realizací projektu ČIŽP. Na podzim loňského roku byl záměr projektu představen na zasedání sítě INECE v čínském Su-Čou, kde byl projekt předběžně odsouhlasen se zástupci americké agentury pro životní prostředí (US EPA). Poté byl věcný záměr projektu projednán s národními koordinátory zemí V4 na plenárním zasedání sítě IMPEL ve Stockholmu v prosinci 2009. Následně se do června 2010 upřesňoval tematický obsah, termíny workshopů, nominace expertů, způsob financování a logistika projektu.

V rámci Washingtonského workshopu v termínu 19.-24.9.2010 účastníci projektu vyslechli prezentace o americkém způsobu prosazování práva a vzájemné spolupráci mezi úřady na federální a národní úrovni USA.  Technická skupina se zaměřila na problematiku sanace ekologických zátěží v administrativě US EPA a způsoby jejich financování. Zároveň se její členové zúčastnili terénní exkurze na čistírnu odpadních vod Blue Plains, kde proběhla diskuse o nakládání s odpadními kaly a sedimenty, a poté i rekultivovanou skládku odpadů Fairfax County, kde se účastníci zaměřili na monitoring uzavřených nezabezpečených skládek a následné využití území. Zelená skupina byla seznámena v základních rysech s činností Úřadu pro lesnictví (U.S. Forest Service) a Správou národních parků (National Park Service), v rámci venkovní exkurze navštívila Národní park Shenandoah, kde byla prezentována práce rangerů.

 V rámci pražského jednání za podpory Ministerstva životního prostředí ČR inspektoři ČIŽP představili český systém prosazování práva v uvedených oblastech. V diskusi byly projednány možnosti efektivnějšího výkonu inspekční činnosti při obecném omezování finančních prostředků v rozpočtech dozorových orgánů. Technická skupina projednala problematiku likvidace ekologických zátěží v podmínkách zemí V4, přičemž účastník z Maďarska informoval o aktuální ekologické katastrofě u hliníkárny Ajka, kde bylo začátkem října postiženo 40 km2 území při úniku toxických kalů. Technická skupina v rámci venkovní exkurze navštívila areál podniku PARAMO a.s. v Kolíně, který je kontaminován ropnými látkami v důsledku dlouhodobého provozu a je jednou z prioritně sanovaných starých ekologických zátěží, jakož i historický důlní systém v Kutné Hoře, který je ukázkou dopadu středověké těžby na životní prostředí. Členům zelené skupiny byl představen postup při projednávání Národního lesnického programu II., v rámci kterého se koordinační rada na základě práce expertních skupin snaží o vyvážený přístup mezi ekonomickými, ekologickými a sociálními požadavky. Konkrétní výkon prosazování práva byl demonstrován na území CHKO Broumovsko, kde ČIŽP ve spolupráci s orgány státní správy lesů řešila případy nezákonné těžby, nedodržení zákonné lhůty zajištění a nedostatečné ochrany lesa proti kůrovcům.

V4_group_Prague.jpg

Autor zprávy: Ing. Martin Baranyai – koordinátor projektu V4

 

 

Zveřejněno: 29.10.2010 –Admin Administrator ; Přečteno 4019 x
Vytisknout