Seminář ohledně spolupráce s celníky v oblasti chemických předpisů

Zpráva ze semináře ohledně spolupráce s celníky v oblasti kontroly chemických předpisů

 

Účastníci: RNDr. Oldřich Jarolím (ŘDT ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, agenda chemických látek)

Místo jednání: Centre de Conférence Albert Borschette, Rue Froissart, BE-1040 Brusel, Belgie

Datum: 21. 11. - 22. 11. 2017

Účel jednání: účast na semináři pořádaném Evropskou komisí ve spolupráci s Evropskou agenturou pro chemické látky a sítí PARCS (Prohibition and and restriction customs control strategy).

 

 

Časový průběh cesty:

 

21. 11. 2017, 18:05 (SEČ) - odlet z Prahy

21. 11. 2017, 19:35 (SEČ) - přílet do Bruselu

22. 11. 2017, 8:30 - 17:00 (SEČ) - seminář

22. 11. 2017, 20:40 (SEČ) - odlet z Bruselu

22. 11. 2017, 22:05 (SEČ) - přílet do Prahy

 

 

Seminář

 

1 Úvod

 

Zasedání řídila zástupce Komise Miguel Aguado (DG Growth) a dále byli přítomni zástupci DG Environment a DG Taxud. Michael Fluh z DG Growth se zmínil o tom, že legislativa ohledně kontrol chemických látek na hranicích by měla být zlepšena. Zástupce DG Taxud zmínil nástroj ToolBox, který pomáhá pochopit roli celníků při kontrolách necelní legislativy. Johann Nouwen z ECHA hovořil na úvod o proběhlých kontrolních projektech fóra ECHA.

 

M. Aguado na úvod představil organizaci kontrol REACH/CLP. Byly zmíněny výstupy projektů REF3 a 4 a procenta nesouladu u dovozců (např. 19% u REF3).

 

Zástupkyně DG Taxud představila o organizaci celních kontrol a síť PARCS, která má chránit lidské zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí. PARCS spolupracuje s mnoha ředitelstvími Komise. Vstup zboží do EU – „entry summary declaration“ předáno před přijetím zbožím, následuje „presentation“, kdy je již zboží pod celním dohledem. Zboží může být dočasně uloženo nebo zpracováno a pak je propuštěno do volného oběhu. Celní kontrola je definována čl. 5(3) celního kódu EU (UCC), dále je popsána v jeho čl. 46.

 

2 Diskusní skupiny

 

V rámci diskusních skupin byly probírány jednotlivé povinnosti, které mohou kontrolovat celníci a jak lze tyto kontroly usnadnit.


3 Shrnutí semináře

 

Seminář byl podle COM úspěšný a účastnilo se ho hodně ČS. Spolupráce kontrolních orgánů nezačíná od nuly, v mnoha ČS se vyvinula velmi dobrá kooperace mezi NEA a celníky. Seminář by měl všechny strany nasměrovat ještě k užší spolupráci. Bude sestaven seznam členů PARCS a fóra s emailovými kontakty. Seminář by se měl opakovat za 2-3 roky.

 

 

Z
Zveřejněno: 01.12.2017 –Lenka Němcová ; Přečteno 227 x
Vytisknout