Sekretariát CITES udělil vyznamenání českým kontrolním orgánům

Generální sekretář Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) udělil v Ženevě vyznamenání Generálnímu ředitelství cel České republiky a České inspekci životního prostředí za jejich příkladné úsilí v boji proti nezákonnému obchodování s papoušky.

Od roku 2006 spolupracovaly obě zmíněné instituce na dlouhodobém šetření zaměřeném na pašování vzácných papoušků. Současně byly práce na vyšetřování koordinovány s ostatními orgány činnými v trestním řízení po celém světě a s generálním sekretariátem Interpolu. Šetření odkrylo rozšířené padělání dokladů CITES, nepravdivá prohlášení o chovu v zajetí a používání falešných kroužků. Přitom se podařilo nejen zmapovat nové formy a cesty pašování papoušků, ale zároveň také vyvinout postupy a metody, jak jim čelit. Zvláštní význam pak mají záchyty těch nejohroženějších druhů papoušků, např. tří arů kobaltových (Anodorhynchus leari), jejichž výskyt ve volné přírodě nepřesahuje 1000 jedinců a od toho se odvíjí jejich hodnota. Stinnou stránkou věci pak je to, že do nelegálního obchodu s papoušky jsou zapojeni i čeští občané operující na území celé Evropské unie. Šetření pokračuje a stíhání podezřelých je zahájeno.

Vyznamenání bylo předáno během ceremoniálu v rezidenci velvyslance Tomáše Husáka, stálého zástupce České republiky při úřadu OSN a dalších mezinárodních organizací v Ženevě. Vyznamenání převzal pan Lubomír Doskočil jménem Generálního ředitelství cel a paní Pavla Říhová jménem České inspekce životního prostředí, kteří vyjádřili sekretariátu svou vděčnost za uznání obětavé práce obou institucí i jejich zaměstnanců. Dodali, že vyznamenání jistě dodá zaměstnancům motivaci a povzbuzení při výkonu jejich práce, kterou přispívají k zachování světové biodiverzity

Pro všechny, kteří se na případu podíleli,  je to velká pozitivní motivace a dobrý pocit, že si někdo naší práce váží a že ji oceňuje. Doufáme, že toto ohodnocení nám pomůže v  další činnosti, usnadní vzájemnou spolupráci a pomůže i všem ostatním pochopit, že nelegální obchod s ohroženými druhy je závažný problém, kterému je nutné věnovat  pozornost," dodává Pavla Říhová, vedoucí oddělení kontroly CITES ČIŽP.

Sekretariát CITES zahájil udělování těchto vyznamenání v roce 2002  za účelem ocenění příkladných výsledků kontrolní činnosti jednotlivců nebo organizací, které přispěly k prosazování této úmluvy.

Pašování exemplářů CITES je oblastí, která je často velmi dobře organizovaná a její výnosy jsou srovnatelné například i s pašováním drog a mnohdy je předmětem činnosti velmi dobře organizovaných mezinárodních zločineckých skupin. Odhalování a rozkrývání takovéto trestné činnosti je velmi náročné a vyžaduje úzkou spolupráci kontrolních orgánů na národní i mezinárodní úrovni. Velmi si Vážím ocenění, kterého se nám dostalo, a jsem rád, že takto byla oceněna nejen práce Celní správy České republiky, ale i práce našeho nejvýznamnějšího partnera v boji proti pašerákům zvířat, České inspekce životního prostředí" uvedl k předanému ocenění Pavel Novotný, Generální ředitel Generálního ředitelství cel.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 11.6. 2010 celníci s inspektory ČIŽP zadrželi 18 vzácných papoušků z přílohy CITES I/A. Ptáci byli nalezeni během kontroly vozidla a 4 domovních prohlídek u chovatelů papoušků v jihomoravském a východočeském kraji. Výsledkem akce byl naprosto ojedinělý záchyt 3 arů kobaltových, což je jeden ze světově nejvíce ohrožených druhů. Dále bylo zajištěno 5 arů hyacintových, 3 amazoňané rudoocasí, 4 amazoňané velcí, 1 ara zelený, 1 amazoňan červenočelý  a 1 amazoňan tukumanský .

Na základě déle trvajícího trestního prověřování bylo zjištěno, že pašováním papoušků se zabývala skupina osob působící ve více státech (ČR, Portugalsko, Brazílie, Německo...). Hlavní organizátoři byli čeští občané, kteří akce financovali, zajišťovali přepravu, najímali kurýry apod. Papoušci, zajištění dne 11.6.2010, rozhodně nebyli jediní, které tato skupina nelegálně získala.

Důvodem zajištění exemplářů bylo neprokázání jejich legálního původu, absence nezaměnitelného označení papoušků, rozpory mezi předloženými doklady a exempláři (např. arové kobaltoví byli doprovázeni falešnými nizozemskými výjimkami pro ary hyacintové), pochybnost o pravosti dokladů atd. Zadrženy byly 4 osoby (v případě všech se jedná o české chovatele papoušků), 3 z nich byly umístěny do vazby. Případ je řešen v trestním řízení Celní správou, pachatelům bude sděleno obvinění z trestného činu dle § 299 trestního zákona. Správní řízení o zabavení papoušků vede ČIŽP. Případ souvisí i s předchozím záchytem 5 kakadu palmových Probosciger aterrimus, který se odehrál v květnu 2010 rovněž na jižní Moravě.

Jedna z osob, u nichž byly při domovní prohlídce zajištěny exempláře, je ČIŽP dobře známý chovatel papoušků, jemuž  byly pravomocně uloženy již 4 pokuty za podobná porušení zákona  (z toho dvě pokuty nad 150 000 Kč) a zabaveno 5 amazoňanů. Mimo tyto sankce byl dotyčný odsouzen v Německu za pašování 25 vajec amazoňanů žlutolících brazilských a v současné době je trestně stíhán i v ČR za jiný trestný čin neoprávněného nakládání s ohroženými druhy. Bohužel, i přes tyto četné tresty dotyčný chovatel ve své nelegální činnosti zřejmě pokračuje.

Cena zajistěných ptáků jde do miliónů korun. Hodnotu ary kobaltového nelze vůbec vyčíslit, protože je to extrémně vzácný druh. Dospělého amazoňana rudoocasého lze prodat za přibližně 10-14 000 euro, cena dospělého ary hyacintového je cca 20 000 USD.

Všechny tyto druhy patří mezi druhy přímo ohrožené vyhubením a jsou velmi cenné i z chovatelského hlediska. Nejvzácnější z nich je ara kobaltový, který se vyskytuje již jen na dvou malých lokalitách ve východní Brazílii ve státě Bahía. V roce 2007 ve volné přírodě žilo cca 750 arů kobaltových, v roce 2009 byl počet odhadován na necelých 1000 kusů. V zajetí je chováno jen několik málo kusů např. v Evropě je tento druh legálně chován pouze v Loroparque Fundacion na ostrově Tenerife. Pro představu o jak ojedinělý a významný případ se jedná – vlajkový druh světové ochrany přírody panda velká má současnou početnost v přírodě cca 1500 kusů (tj. 2x více než ara kobaltový), tygrů je v přírodě cca 4-5000 kusů. Ara kobaltový je proto jeden z nejvíce ohrožených druhů živočichů na světě a jeho záchyt v ČR svědčí o důležitém zapojení českých občanů do nelegálního obchodu s ohroženými druhy.

Zajištění arové kobaltoví jsou mláďata, která ještě potřebují dokrmování umělou výživou. Absolvovali strastiplný dlouhý převoz do ČR, při němž byli nacpáni všichni 3 v malé bedně v kufru auta. Byli umístěni do zabezpečeného zařízení v záchranném centru CITES, kde dostávají tu nejlepší možnou péči a postupně se vzpamatovávají. Pokud přežijí a nepodlehnou následkům transportu a toho všeho, co je potkalo, stanou se snad součástí záchranného programu, který by mohl pomoci tomuto druhu přežít.

6.jpg

5.jpg

paoušek kobalt.jpg

papoušek 2-3.jpg

V Praze  dne 12.10.2010

ČIŽP

 

Zveřejněno: 12.10.2010 –Admin Administrator ; Přečteno 4702 x
Vytisknout