Sdílení osvědčených postupů v boji proti difúznímu znečišťování ovzduší a úniku dusičnanů z farem a dvorů

Cíle

  • Širší chápání různých rolí v oblasti difúzního znečišťování ovzduší a nitrátových směrnic a jak jednotliví aktéři mohou spolupracovat, aby dosáhli žádoucích výsledků.
  • Dokument s pokyny, které mohou být použity pro zemědělské inspektoráty a inspektoráty životního prostředí na strategické, operativní a taktické úrovni.
Zveřejněno: 22.10.2013 –Jana Rambousková ; Přečteno 1152 x
Vytisknout