Sdílení návrhů mezi členskými státy pro provádění výjimek z úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami BAT-AEL podle odstavců 15 (4) a (5) Směrnice o průmyslových emisích 2010/75/EU

Cíle

Článek 15 paragrafy 4 a 5 Směrnice o průmyslových emisích 2010/75/EU povoluje členským státům stanovit si za určitých podmínek méně striktní limity emisních hodnot (ELV), než které jsou stanoveny v BAT-AEL. Komise však zatím nevydala žádné metodické pokyny, jak tyto hodnoty stanovit.

Cílem tohoto projektu je sdílet návrhy jednotlivých členských států k provádění výjimek z úrovně emisí, identifikace nejlepšího návrhu z hlediska efektivnosti určování limitů, úrovně participace veřejnosti a výstupních dokumentů.

Zveřejněno: 25.10.2013 –Jana Rambousková ; Přečteno 1168 x
Vytisknout