1 2 3 4 5  další 
 • Slévárna neprovedla měření emisí. Dostala pokutu 150 tisíc korun

  23.12.2016
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 150 tisíc korun slévárně Chrudim IRON & STEEL, s.r.o. za porušení zákona o integrované prevenci. Společnost, která v Chrudimi vyrábí litinové a ocelové odlitky pro tuzemské i zahraniční odběratele, neprovedla u dvou zdrojů znečišťování ovzduší měření emisí v zákonem předepsaném rozsahu a lhůtách.
 • Firma CG Komunální servis zatajila informace o nebezpečném palivu. Dostala pokutu 400 tisíc korun

  23.12.2016
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili pokutu 400 tisíc korun společnosti CG Komunální servis s.r.o. se sídlem v Praze za to, že odmítla ČIŽP sdělit, jak naložila s nebezpečnými palivy, které odebrala od firmy EKOTERMEX, a.s. z Pustiměřských Prus na Vyškovsku.
 • Zaměstnanci České inspekce životního prostředí uspořádali vánoční sbírku hraček pro děti z Třebíčského mateřského centra

  16.12.2016
  Naučné hry, stavebnice, nejrůznější výtvarné potřeby a řada knížek i omalovánek – to jsou jen některé ze stovek dárků, na které se pod stromečkem mohou těšit děti z Třebíčského mateřského centra. Vánoční sbírku hraček pro ně uspořádali zaměstnanci České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Dárky při slavnostním setkání v prostorách mateřského centra předal ředitel ČIŽP Erik Geuss.
 • Reakce ředitele ČIŽP Erika Geusse na další nepravdivé tvrzení Strany zelených vedené Matějem Stropnickým

  12.12.2016
  Strana zelených na svém webu zveřejnila zprávu http://www.zeleni.cz/zeleni-inspekce-zivotniho-prostredi-kontroluje-jen-male-ryby-vyse-pokut-klesa/, v níž se opět objevily naprosto nepravdivé informace o pokutách, které uložila Česká inspekci životního prostředí (ČIŽP). Ze zprávy je vidět, jak strana vedená předsedou Matějem Stropnickým nakládá s informacemi, které k ní putují z různých zdrojů, a že správnost informací ani nedokáže ověřit ze snadno dostupných zdrojů veřejných. Místo toho publikuje prokazatelnou lež.
 • Firma JASOBAL pokračovala v zakázané výrobě a dostala další pokutu 120 tisíc korun

  12.12.2016
  Společnost JASOBAL s.r.o. dostala od inspektorů z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové pokutu 120 tisíc korun za to, že nerespektovala zákaz činnosti, který jí byl inspekcí uložen, a pokračovala v provozu.
 • Firma LADEO Lukavec přijala odpady, které nesměla. Dostala pokutu 600 tisíc korun

  09.12.2016
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem uložili pokutu 600 tisíc korun společnosti LADEO Lukavec s.r.o, která provozuje skládku nebezpečného odpadu v Lukavci na Litoměřicku. Firma převzala do svého zařízení odpady s polychlorovanými bifenyly (PCB). Tento odpad však neměla oprávnění převzít.
 • Řetězec OBI prodával nebezpečné chemické látky bez řádného značení. Dostal pokutu 180 tisíc korun

  08.12.2016
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 180 tisíc korun společnosti OBI ČR s.r.o. za porušení chemického zákona. Firma ve svém řetězci hobby marketů prodávala některé nebezpečné chemické látky a směsi bez správného a dostatečného označení. Chyběly výstražné symboly a věty o nebezpečnosti výrobků. V jednom případě navíc nebyla chemická látka řádně zabalena, takže došlo k jejímu úniku mimo obal. V případě dalšího výrobku na obalu chyběly informace o chemických látkách v českém jazyce.
 • Inspektoři zkontrolovali letos 93 malých vodních elektráren, 17 jich nedodrželo zákon

  07.12.2016
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedli letos kontroly 93 malých vodních elektráren zaměřené na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. U 17 elektráren (cca 18 procent) zjistili porušení zákona.
 • Inspektoři ČIŽP odhalili bižuterii s obsahem těžkých kovů. Pomohl jim s tím nový přístroj, který letos začali využívat

  07.12.2016
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) odhalili v českých obchodech bižuterii z dovozu mimo EU s vysoce nadlimitním obsahem těžkých kovů. Pomohl jim v tom přístroj s názvem rentgenový spektrometr, který letos začali využívat při kontrolách. Od začátku roku pomocí něj zkontrolovali celkem 257 bižuterních výrobků, 43 z nich (tedy 17 procent) obsahovalo víc těžkých kovů, než je dovoleno. Stanovené limity byly v mnoha případech překročeny o několik řádů.
 • Firma provozovala v Brně slévárnu bez povolení. Dostala pokutu 130 tisíc korun

  05.12.2016
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili pokutu 130 tisíc korun společnosti ESB Slévárna, s.r.o. Firma bez povolení krajského úřadu v Brně tři roky provozovala zdroje znečišťování ovzduší, a to slévárnu neželezných kovů a související technologie. Porušila tím zákon o ochraně ovzduší.