1 2 3 4 5  další 
 • Za porušení zákona o odpadech uložili inspektoři pokutu 150 tisíc korun

  21.12.2015
  Jednu z posledních letošních pokut ve výši 150 tisíc korun uložila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Plzni firmě Adevi, s.r.o. zabývající se sběrem a výkupem kovových odpadů. Stalo se tak v rámci kontrol provedených v březnu při akci BLUE24.
 • Zaměstnanci České inspekce životního prostředí uspořádali vánoční sbírku pro děti z Mateřského centra Zvoneček

  16.12.2015
  Mikroskop, několik kilogramů plyšáků, nejrůznější stavebnice nebo knihy nejenom o zvířatech – na tyto a stovky dalších dárků se mohou pod stromečkem těšit děti z Mateřského centra Zvoneček v Havlíčkově Brodě. Zaměstnanci České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pro ně uspořádali vánoční sbírku hraček a oblečení. Ředitel inspekce Erik Geuss dárky předal při slavnostním koncertu v prostorách mateřského centra.
 • Při domovní prohlídce našli kriminalisté tygří kůži a vycpaniny varana i mořských želv přísně chráněných úmluvou CITES

  16.12.2015
  Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) provedli na začátku prosince 2015 domovní prohlídku rodinného domku v obci Rájec – Jestřebí na Blanensku. Ta byla nařízena v souvislosti s prověřováním případu, který se týká veřejných zakázek. V rámci domovní prohlídky kriminalisté mj. zajistili tři preparovaná zvířata a tygří kůži s hlavou.
 • Dodavatelé bižuterie s vysoce nadlimitním obsahem těžkých kovů dostali pokuty ve výši 506 tisíc korun

  11.12.2015
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokuty v celkové výši 506 tisíc korun 16 dodavatelům bižuterie z dovozu. Ti na trh v České republice uváděli výrobky, které obsahovaly vysoce nadlimitní množství těžkých kovů.
 • Za poškození osmdesátiletých lip z památkové zóny Lembersko dostal podnikatel pokutu 70 tisíc korun

  11.12.2015
  Pokutu ve výši 70 tisíc korun uložili inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Liberci podnikateli, který trvale poškodil čtyři osmdesátileté lípy velkolisté. Tyto stromy rostoucí mimo les ve Lvové na Liberecku ořezal tak, že to jednoznačně povede ke snížení jejich životnosti.
 • Zvýšené hodnoty polychlorovaných bifenylů (PCB) v Labi, stav k 1. 12. 2015

  01.12.2015
  Na začátku července 2015 byla Povodím Labe zveřejněna tisková zpráva o zvýšených koncentracích polychlorovaných bifenylů (PCB) naměřených v sedimentovatelných plaveninách na měřící stanici Děčín v Dobkovicích viz http://www.crsusti.cz/tmp/aktuality/TZ_PCB_LABE_7_2015.pdf. V souvislosti s tím byla Povodím Labe zjištěna zvýšená koncentrace PCB také v povrchových vodách zejména v květnu 2015 ve Velkém Březně, dále v červnu 2015 v Dobkovicích a mírně v květnu v profilu Hřensko – Schmilka levý břeh. V profilu Hřensko – Schmilka byla dle německé strany zjištěna zvýšená koncentrace i v červnu 2015. Prostřednictvím Ministerstva životního prostředí byla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) požádána o prověření příčin zvýšených hodnot PCB s tím, že potenciální zdroj kontaminace by měl ležet v aglomeraci Ústí nad Labem.
 • Agropodnik Košetice dostal pokutu 140 tisíc korun za únik silážních šťáv do Martinického potoka

  27.11.2015
  Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody a ochrany vod v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 140 tisíc korun společnosti Agropodnik Košetice, a.s. za únik závadných látek do Martinického potoka ze střediska zemědělské výroby Chyšná.
 • Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe navštěvují neukáznění návštěvníci

  25.11.2015
  Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem kontrolovali minulý víkend ve spolupráci s Policií ČR a se Správou CHKO Labské pískovce Národní přírodní rezervaci (NPR) Kaňon Labe. Předmětem společných kontrol bylo dodržování základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací, dodržování podmínek souhlasu k vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost a dodržování zákazu vstupu do podzemních prostor pseudokrasových jeskynních objektů v NPR Kaňon Labe.
 • Staviteli nové sjezdovky skiareálu Armáda v Dolní Lomné byla uložena pokuta 3,2 milionu korun

  24.11.2015
  Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě uložil obchodní společnosti Capital group SERVICE s.r.o. se sídlem v Praze pokutu ve výši 3,2 milionu korun. Společnost ve druhém pololetí roku 2012 v k. ú. Dolní Lomná v oblasti skiareálu Armáda smýtila lesní porosty na souvislé ploše o výměře cca 1,5 ha a to včetně porostů mladších než 80 let. Dále vyfrézovala a vyklučila pařezy a realizovala terénní úpravy, aby zde mohla vybudovat sjezdovku. Tímto jednáním vytvořila podmínky nejenom pro působení vodní eroze a škodlivých činitelů, ale neoprávněně také využívala lesní půdu k jiným účelům.
 • Provozovatel ČOV Dobruška znečistil odpadními vodami říčku Dědinu a dostal pokutu 240 tisíc

  16.11.2015
  Pokutu 240 tisíc korun uložili společnosti AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové, a to za havarijní znečištění povrchových vod toku Dědina, ke kterému došlo ve dnech 31. 8. – 1. 9. 2015.