Řetězec OBI prodával nebezpečné chemické látky bez řádného značení. Dostal pokutu 180 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 180 tisíc korun společnosti OBI ČR s.r.o. za porušení chemického zákona. Firma ve svém řetězci hobby marketů prodávala některé nebezpečné chemické látky a směsi bez správného a dostatečného označení. Chyběly výstražné symboly a věty o nebezpečnosti výrobků. V jednom případě navíc nebyla chemická látka řádně zabalena, takže došlo k jejímu úniku mimo obal. V případě dalšího výrobku na obalu chyběly informace o chemických látkách v českém jazyce.

Pochybení se týkalo pěti výrobků. Těmi byly Rorax gelový čistič odpadů 2v1, osvěžovač vzduchu do auta Invisi Sport, dvousložková sada Epoxidové pryskyřice 1200, čistidlo a rozpouštědlo Perchloretylen a Samonivelační stěrka pro vyrovnávání podlah.

„Společnost OBI ČR jako dodavatel těchto výrobků na český trh zodpovídala za jejich řádné označení dle chemické legislativy. Svým povinnostem však nedostála. Pokud u nebezpečných chemických látek chybí povinné značení, výstražné symboly nebo český popis, není spotřebitel dostatečně informován o rizikovosti látek. Při nesprávné manipulaci s nimi pak může dojít k ohrožení, případně i poškození jeho zdraví,“ uvedl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Po kontrole ČIŽP firma zjednala nápravu a výrobky řádně označila.

Proti pokutě uložené inspektory ČIŽP se společnost OBI ČR odvolala, ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP potvrdilo.

Dvousložková sada Epoxidové pryskyřice 1200, je vidět únik jedné složky výrobku mimo obal

vyzaduji

Osvěžovač vzduchu do auta Invisi Sport

vyzaduji

Perchloretylen
vyzaduji

Rorax gelový čistič odpadů 2v1

vyzaduji

Samonivelační stěrka

vyzaduji

Zveřejněno: 08.12.2016 – Jana Jandová ; Přečteno 1197 x
Vytisknout