Referenční příručka k definici nebezpečného odpadu byla zveřejněna EK

  

Nedávno byla revidována legislativa týkající se klasifikace odpadů. Ti, kteří se podílejí na produkci, posuzování, řízení a regulaci nebezpečných odpadů potřebovali komplexní referenční příručku, která jim poskytne technické pokyny týkající se hodnocení a klasifikace nebezpečných odpadů.

Cílem této studie bylo pomoci Komisi při přípravě příručky na základě důkladné analýzy legislativního rámce, příslušné literatury a v případě potřeby terénního výzkumu a příspěvků od odborníků (od příslušných orgánů, testovacích  laboratoří, průmyslu  a lidí z praxe v odpadovém hospodářství).

 Příručku můžete nalézt zde:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/definition%20classification.pdf

 

Zveřejněno: 26.01.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 1737 x
Vytisknout