Reakce ředitele ČIŽP Erika Geusse na další nepravdivé tvrzení Strany zelených vedené Matějem Stropnickým

Strana zelených na svém webu zveřejnila zprávu http://www.zeleni.cz/zeleni-inspekce-zivotniho-prostredi-kontroluje-jen-male-ryby-vyse-pokut-klesa/, v níž se opět objevily naprosto nepravdivé informace o pokutách, které uložila Česká inspekci životního prostředí (ČIŽP). Ze zprávy je vidět, jak strana vedená předsedou Matějem Stropnickým nakládá s informacemi, které k ní putují z různých zdrojů, a že správnost informací ani nedokáže ověřit ze snadno dostupných zdrojů veřejných. Místo toho publikuje prokazatelnou lež.

Ve zprávě vydané Stranou zelených se píše „Kupříkladu společnost ZS Vilémov a.s., která je součástí koncernu Agrofert, dostala od ČIŽP v roce 2013 pokutu půl milionu korun za znečištění řeky Doubravky pesticidem a po ní následovala ještě druhá sankce 1,7 milionu korun za úhyn tisíců vzácných raků.“

Toto tvrzení je jednoznačně nepravdivé.

Společnost ZS Vilémov a.s. nedostala od ČIŽP pokutu v roce 2013, je to logický nesmysl. Událost, kdy z vnitropodnikové kanalizace zemědělského areálu ZS Vilémov unikl pesticid, který způsobil znečištění řeky Doubravky a následný úhyn raků, se udála koncem března 2014. Je jasné, že ČIŽP za tyto delikty nemohla udělit pokutu v roce 2013, aniž by cestovala v čase.
První pokuta ve výši 500 tisíc korun za znečištění řeky Doubravky byla po prošetření události ve správním řízení uložena dne 9. 9. 2014. Druhá pokuta ve výši 1,7 milionu za úhyn raků byla uložena dne 21. 5. 2015 – mimochodem půl roku po mém nástupu do čela ČIŽP.

Ani jedna z pokut tedy nebyla uložena v roce 2013.

O obou pokutách vydávala ČIŽP tiskové zprávy, které jsou jednoduše veřejně dostupné na webu ČIŽP. Obě pokuty jsou taktéž popsány ve Výroční zprávě ČIŽP za rok 2015, která je rovněž zveřejněna na webu inspekce.

Je na každém, aby si o kvalitě informací zveřejňovaných Stranou zelených a jejich informátorech udělal úsudek sám.

Erik Geuss

ředitel ČIŽP

Zveřejněno: 12.12.2016 – Jana Jandová ; Přečteno 1550 x
Vytisknout