Reakce ČIŽP na některé nepřesné informace v médiích ohledně tzv. velké zakázky na odstranění SEZ

Česká inspekce životního prostředí je orgánem, který mimo jiné kontroluje plnění uložených opatření na odstranění starých ekologických zátěží. Sledování lokalit s dlouhodobou ekologickou zátěží patří mezi významné činnosti z hlediska ochrany vod  a  probíhá po řadu let.

Česká inspekce životního prostředí nerozhoduje o způsobech odstranění starých ekologických zátěží – použitých technologiích, ani o výši finančních prostředků a není ani členem žádných výběrových komisí. Dodavatele sanačních prací vybírá v režimu zákona o veřejných zakázkách Ministerstvo financí spolu s dalšími institucemi.

V současné době sanace nadále probíhají ve standardním režimu tam, kde jsou schváleny smlouvy mezi sanačními společnostmi a Ministerstvem financí a sanace probíhají v rozsahu schválených projektů. ČIŽP neprovádí detailní průzkumy kontaminovaných lokalit, tyto práce jsou vždy  součástí přípravy, resp. vlastního provádění sanace v té, či oné konkrétní lokalitě.

Vzhledem k tomu, že v posledních několika dnech byla v médiích zveřejněna řada nepřesných informací ohledně této problematiky, ČIŽP vydává tuto stručnou tiskovou zprávu. Další informace k této problematice standardně poskytuje tiskový odbor MŽP. 

V Praze dne 25.11.2010

Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 01.12.2010 –Admin Administrator ; Přečteno 3937 x
Vytisknout