Propojení Směrnice o průmyslových emisích (IED) a REACH regulace

Cíle:

Zpracování odpovědí na následující otázky: Jak povinnosti vyplývající z REACH regulace ovlivní statutární povinnosti IED o povoleních a inspekcích?

Identifikace informací vyžadované pro dodržování REACH regulace, které by mohly být využité pro povolovací a inspekční aktivity IED.

Aktivity:

Sběr a diskuse nad zásadními otázkami, jež se týkají propojení směrnice IED a REACH regulace, v malých skupinách (alespoň odpovědět na témata uvedená výše v cílech).

Pokud výsledky potvrdí, že existují relevantní požadavky vyplývající z REACH regulace, které ovlivňují povolování a inspekční úkoly, bude ustanoven následný projekt s dalšími nezbytnými kroky.

Zveřejněno: 08.11.2012 –Jana Rambousková ; Přečteno 1726 x
Vytisknout