Program IT předsednictví v oblasti životního prostředí

 

TIC

 

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii

 

Gestor: EUPO

Ostatní adresáti MZV: OAZI; SMN

ZÚ: ZÚ v zemích EU 28 + kandidáti/potenciální kandidáti

Externí adresáti s propojením: MF, MPAO, MZe, UVL_OKE

Ostatní externí adresáti: MŽP-OMV (radaeu@mzp.cz), eudoc@mdcr.cz, MPSV, MMR

 

 

V Bruselu dne 18.06.2014

 

 

Č.j.: 1767/2014-SZEU

Skart. znak: A/5

 

Věc:

Program IT PRES v oblasti životního prostředí

 

Nastupující IT PRES představilo tým pro druhé pololetí roku 2014. Jednáním PS budou předsedat Tanja Venturelli a Roberta Di Lecce s pomocí dalších 4 členů týmu. Z nich bude Maria Claudia Marini odpovědná za koordinaci jednání WPIEI, která budou tradičně vedena předsedou a jeho spolupracovníky ústředí.

 

Zasedání Rady ministrů:

Zasedání Rady (životní prostředí) se za IT PRES uskuteční ve dnech 28. 10. a 17. 12. 2014. Na jednání 28. 10. indikovalo PRES záměr předložit závěry Rady k ozelenění Evropského semestru a cirkulárnímu hospodářství a závěry Rady k pozici EU na nadcházející COP 20 UNFCCC ke klimatu. Dne 17. 12. se pak IT PRES pokusí o schválení obecného přístupu k MCP. Prosincové jednání Rady skončí nejpozději v 17 hod. (kvůli přípravě budovy Rady na zasedání Evropské Rady následujícího dne).

Neformální zasedání ministrů životního prostředí proběhne ve dnech 16. - 17. 7. 2014 v italském Miláně (pozvánka bude rozeslána tento týden). Dopolední jednání 16. 7. bude věnováno změně klimatu (příprava na summit generálního tajemníka Pan Ki Muna v září a diskuze ke klimaticko-energetickému rámci 2030). Hlavním tématem neformálního zasedání je zelený růst, který bude projednán ministry životního prostředí dne 16. 7. odpoledne. Společné zasedání ministrů životního prostředí a ministrů práce a sociálních věcí proběhne dne 17. 7. k otázce zelených pracovních míst. Společné zasedání bude organizováno ve formátu plenárního zasedání a poté kulatých stolů, kdy se každého z nich bude účastnit 8 ministrů ŽP a 8 ministrů PSV. Delegace ministrů životního prostředí mohou být ve formátu 1+2, ministři práce a sociálních věcí budou informováni po své linii. IT PRES uvítá při registraci účastníků indikaci konkrétních témat pro jednání kulatých stolů.

 

 

Očekávaný vývoj za IT PRES - legislativní návrhy:

IT PRES zamýšlí během svého předsednictví nalézt shodu s EP ke GMOs (2. čtení) a možnou dohodu ve včasném druhém čtení (early 2nd reading) k plastovým taškám a k emisím z námořní dopravy (MRV). Pokud tomu budou delegace nakloněny, pokusí se IT PRES k návrhu MCP o přijetí všeobecného přístupu  na prosincovém jednání Rady (první jednání WP plánují 3. 7.) a po ustanovení EP začnou co nejdříve vyjednávat i o pokroku na dosažení shody k návrhu ILUC. Bude pokračovat projednání návrhů k reformě ETS (další jednání WP 1.7., pokrok bude záležet na postupu v EP a výstupech říjnové ER),  EURO 5/6 (první jednání WP 8. 7. odpoledne) a ke směrnici NEC (v návaznosti na výstupy PS ENV a neformálního technického jednání expertů 23. 6.). IT PRES rovněž očekává finalizaci celého balíčku k ratifikaci druhého kontrolního období Kjótského protokolu (čekají na konstruktivní návrh od PL, mohou vyčlenit místo pro jednání ještě v červenci). IT PRES dále doufá, že bude nalezeno horizontální řešení využití delegovaných a implementačních aktů mezi Radou, EK a EP, které umožní přijetí přepracovaného znění nařízení CITES.

Za IT PRES by mělo dojít ke zveřejnění dlouho očekávaného balíčku k cirkulárnímu hospodářství (pravděpodobně 1. 7. 2014), IT PRES předpokládá prezentaci na WP dne 10. 7. 2014. Jakmile EK vydá návrh, bude do Rady postoupen k projednání také návrh k čl. 7a směrnice o kvalitě paliv (návrh je momentálně v interním schvalovacím řízení EK, WP plánována na 25. 7. dopoledne, Rada bude mít pouze dva měsíce na reakci).

K legislativnímu návrhu, který EK připravuje k nesilniční dopravě („off-road vehicles“), IT PRES dále zvažuje, jaká formace a skupina Rady bude návrh projednávat. Návrh je nyní v interním schvalovacím procesu EK a dle předběžné informace IT je poměrně obsáhlý, technický a životního prostředí se v tuto chvíli týká pouze okrajově.

 

Nelegislativní návrhy:

Na všech úrovních budou pokračovat započatá jednání ke klimaticko-energetickému rámci pro rok 2030 tak, aby bylo možno dosáhnout shody na říjnové Evropské radě. IT PRES předpokládá diskuzi ministrů na neformální Radě v červenci a společné jednání energetických a klimatických ministrů pravděpodobně 6. 10. (neformální TTE-E). IT PRES tradičně předpokládají také přípravu závěrů Rady na konferenci stran Úmluvy o klimatu (COP 20, UNFCCC).

Závěry říjnového jednání Rady k ozelenění Evropského semestru budou založeny na balíčku sdělení k cirkulárnímu hospodářství a na výstupu diskuse ministrů během neformálního zasedání Rady v červenci.

Na dotaz zástupců ČS informovalo IT PRES, že prozatím neplánuje žádné kroky navazující na zveřejněnou Strategii pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel (pokud EK projeví zájem, tak prezentaci na WP, ale až po letní přestávce; zveřejnění legislativního návrhu je plánováno až na rok 2015). 

 

 

 

 

 

 

Plánované termíny zasedání WP ENV v červenci: 1. 7. (program předsednictví + reforma ETS), 3. 7. (MCP), 8. 7. (dopoledne klima, odpoledne EURO 5/6), 10. 7. (cirkulární hospodářství), 22. 7. (odpoledne reforma ETS), 25. 7. (dopoledne čl. 7a kvalita paliv).

Plánované termíny zasedání WPIEI v červenci: 4. 7. (velryby), 10. 7. (CODEV-CONUN-WPIEI), 18. 7. (chemické látky), 22. 7., 23. 7. a 24. 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval/a: Mgr. Dagmar Zíková, Mgr. Eva Plocek Kubešová

Schválil/a: Mgr. Jiří Jílek, MBA

 

Zveřejněno: 01.07.2014 –Lenka Němcová ; Přečteno 1172 x
Vytisknout