Profil zadavatele

INFORMACE O STÁVAJÍCÍM PROFILU ZADAVATELE

Platnost od 19.6.2014

Název zadavatele: Česká republika – Česká republika - Česká inspekce životního prostředí
Sídlo: Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 41693205
Obecná adresa zadavatele: http://www.cizp.cz
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_6.html
Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-inspekce-zivotniho-prostredi

Veřejné zakázky zadavatele Česká republika - Česká inspekce životního prostředí jsou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na výše uvedených profilech zadavatele.

INFORMACE O PŘEDCHOZÍCH PROFILECH ZADAVATELE

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/41693205
Adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti: https://www.tendermarket.cz/Z00000713.profil

Vytisknout