Problematika kácení dřevin

Problematika Kácení dřevin Každoročně v jarních měsících řeší pracovníci ČIŽP řadu konkrétních podání a stížností od občanů, občanských sdružení a jiných institucí, týkajících se kácení dřevin. Počet stížností, které obdrželo oddělení ochrany přírody Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze od počátku roku 2004, již nyní dosahuje pětinásobku počtu stížností za období prvního pololetí roku 2003. Naprostá většina těchto stížností se týká kácení dřevin rostoucích mimo les.

Ze šetření těchto stížností vyplývá, že mnohých případech dochází k pochybení příslušných úřadů při vydávání povolení ke kácení, přičemž jsou každoročně zjišťovány prakticky shodné nedostatky. Následně uvedené údaje vycházejí z dvanáctileté zkušenosti inspektorů ČIŽP a netýkají se pouze území Hl. m. Prahy, ale Středočeského kraje jako celku.

Nejčastější závady při povolování kácení příslušnými úřady - doklad vydaný orgánem ochrany přírody nemá předepsané náležitosti rozhodnutí (chybí výrok, odůvodnění, poučení) - doklad není vydán příslušným orgánem (vydala jej obec místo úřadu) - povolení bylo vydáno na základě žádosti osoby, která není majitelem dřevin - zápis z jednání zastupitelstva je vydáván za povolení ke kácení - rozhodnutí není doloženo žádostí nebo žádost nemá předepsané náležitosti - v žádosti není uveden důvod kácení - kácení je povoleno na základě "oznámení" subjektu, kterému tuto možnost zákon nedává - je povolen "ořez", ačkoliv zákon tuto možnost nedává - jako důvod ke kácení je uvedena "obnova porostu", ačkoliv se nejedná o porost - není doloženo doručení účastníkům řízení - není vyznačeno nabytí právní moci

 

Všechny informace o kácení, žádostech o povolení atd. jsou na webových stránkách ČIŽP, www.cizp.cz /praktický rádce/ kdy je možné pokácet strom.

 

V Praze dne 7. 4. 2004

Kontakt: Eva Rolečková, tisková mluvčí ČIŽP, 283 892 662, 723 065 088

roleckova@cizp.cz

Zveřejněno: 07.04.2004 –Admin Administrator ; Přečteno 13143 x
Vytisknout