Priority španělského předsednictví v oblasti ochrany životního prostředí

 

• komplexní přístup k ochraně ŽP – začlenění do politik dopravy, energetiky, zemědělství

• dohoda o mezinárodním režimu v oblasti ochrany klimatu (post-2012)

• dosažení cílů klimaticko-energetického balíčku

• cíl v otázce ochrany biodiverzity po roce 2010

• směrnice o průmyslových emisích, národní emisní stropy

• vyhodnocení 6. akčního programu pro ŽP

Hlavní priority ES PRES:

• ochrana klimatu

• ochrana biodiverzity

• ochrana vody a mořského životního prostředí

• kvalita životního prostředí

Ochrana klimatu

• hodnocení výstupů Kodaňské konference

• otázka přihlášení se ke Copenhagen accords

• mezinárodní vyjednávání o ochraně klimatu – cílem EU: dosažení dohody v roce 2010 (Bonn, Mexico City)

• regionální spolupráce v oblasti ochrany klimatu a posílení role EU jako globálního hráče

• summity se třetími zeměmi

• transformace stávajícího energetického modelu a přechod k nízkouhlíkové ekonomice

• adaptace na změnu klimatu, především s ohledem na problematiku ochrany vodních zdrojů

Biodiverzita

• Mezinárodní rok a dekáda biodiverzity

• stanovení EU cíle pro ochranu biodiverzity po roce 2010

• strategický plán Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) a příprava pozice EU pro zasedání Konference smluvních stran

• režim přístupu a sdílení genetických zdrojů (ABS)

• ochrana lesů

• mandát pro účast EU na zasedání smluvních stran CITES

Ochrana vody a mořskéhoživotního prostředí

• nedostatek vody a sucha

• diskuse o strategii ochrany vod ve středozemní oblasti

• rozšíření spolupráce se zeměmi Latinské Ameriky

• hodnocení implementace směrnice o ochraně mořského životního prostředí

• pitná voda

Kvalita životního prostředí

• příprava strategie EU do roku 2020 „EU2020“

• směrnice o půdě

• směrnice o průmyslových emisích

• revize směrnice o národních emisních stropech

• odpady:

_ RoHS a WEEE

_ Bioodpady

• nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh

Rady ministrů za ES PRES

• neformální Rada ENVI – Seville 15.-17.ledna 2010

• Rada ENVI – Brusel 15. března 2010

• Rada ENVI – Lucemburk 21. června 2010

• Evropská Rada – 25.-26. března 2010

• Evropská Rada – 17.-18. června 2010

Zveřejněno: 13.04.2010 –Jana Rambousková ; Přečteno 2946 x
Vytisknout