Priority předsednictví Maďarska v Radě EU

Zápis z jednání výboru pro evropské záležitosti PS PČR dne 18. listopadu 2010 k bodu

Priority předsednictví Maďarska v Radě EU

 

 

Jednání se zúčastnil velvyslanec MR – László Szöke.

 

V prosinci 2010 bude finální program HU PRES schválen vládou. HU má nyní silnou vládu (2/3 v parlamentu), tj. nehrozí situace jako za CZ PRES.

 

HU PRES bude (musí) vycházet z tohoto:

·    Doznívání ekonomické krize

·    Implementace strategie Evropa 2020

·    Diskuse o budoucnosti společných politik

·    Post-Lisabon – tj. zvýšená role EP, aktivní spolupráce s EK.

 

HU chce silnou EU (silné instituce, politiky, kohezi), konkurenceschopnou EU, ale současně solidární. Ne pakty a monopol některých států.

 

Podle HU nyní předsednictví nevládne, ale slouží EU. Hodlají hlavně naslouchat a budovat kompromisy, ale současně to maďarsky okořenit.

 

Nebudou mít zvláštní moto – tolik problematik nelze říct jedním sloganem.

 

Budou se soustředit na 4. hlavní oblasti:

1.    Zaměstnanost, růst a sociální inkluze – Evropa 2020 – zde podpoří snahy o přípravu strategie pro Romy (aby se tento problém dostal na politickou úroveň)

2.    Společné politiky: energy strategy – v únoru na ER, water strategy – začít, Dunajská strategie – červen ER, evropská koheze – např. diskuse o revizi CAP

3.    Občané – implementace Stockholmského programu (kulturní diverzita), rozšíření Schengenu o BG a RO, Občanská iniciativa

4.    Globálně – uzavřít vyjednávání s Chorvatskem, u ostatních pokročit, v květnu summit k Východnímu partnerství

 

Při přípravě PRES velice silně spolupracovali s BE a ES. Současně s PL domluveno, že budou v aktivitách pokračovat a bude to rok úspěšného středoevropského PRES.

 

Nový finanční rámec – zda se budou zabývat, záleží na aktivitě evropských institucí. HU by postupovalo obráceně – nejdřív stanovení potřeb a podle toho finanční částka.

 

HU je pro funkční ekonomický mechanismus (základ – euro), přičemž sankce za nedodržování by měly splňovat kritéria – jasné, automatické a jednotné.

Zveřejněno: 11.01.2011 –Lenka Němcová ; Přečteno 2586 x
Vytisknout