Priority Polského předsednictví v oblasti životního prostředí

 

Priority Polského předsednictví v oblasti životního prostředí


 • ochrana klimatu – adaptace na klimatické změny v Evropě

 • ochrana biodiverzity

 • efektivní využití zdrojů

 • Rio + 20


Ochrana Klimatu


globální dohoda po roce 2012 – sedmnácté zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu – 29.11. - 10.12.2011

 • vypracování pozice a strategie vyjednávání EU

 • financování – Zelený fond

 • závěry z říjnové Rady pro životní prostředí

Důležité zasedání:

WPIEI klimatická změna a několik expertních schůzek

diskuse na neformálním zasedání ministrů životního prostředí v Sopotech v červenci


adaptace na klimatickou změnu

 • zvýšit povědomí společnosti o klimatické změně

 • zapracovat problémy povodní a sucha do místních a regionálních politik

 • finanční adaptace

Důležitá zasedání:

neformální Rada životního prostředí (červenec)

konference „Lesnictví pro klima a biodiverzitu“ (září)


Implementace Evropské strategie pro biodiverzitu


 • změna konzumních vzorců

 • směřovat produkční vzorce k efektivnější a ekologické produkci

 • zlepšení efektivity mechanismů k zajištění efektivního využití zdrojů

 • harmonogram k efektivnějšímu využití zdrojů v Evropě


Důležitá zasedání:

neformální Rada životního prostředí


RIO + 20


 • zelená ekonomika, institucionální rámec udržitelného rozvoje

 • stanovit první politickou pozici EU v procesu přípravy konference pro RIO + 20

 • koordinovat příspěvek EU k „návrhu nula“, dokumentu připravovanému OSN pro konferenci RIO + 20

Důležitá zasedání:

WPIEI Global

konference ministrů „Sdílení zelené ekonomiky, nejlepší praxe k RIO + 20 (říjen 2011)Další důležité události


 • směrnice o elektronických a elektrických odpadech, nařízení o biocidech

 • návrh nové směrnice SEVESO

 • revize rámcové směrnice o vodách

 • hodnocení 6. akčního programu životního prostředí

 • synergie Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy

 • revize Goteborského protokolu

 • vyjednávání o úmluvě o rtuti

 • pozice EU pro 10. konferenci smluvních stran Basilejské úmluvy


Kalendář Polského předsednictví


 • 10. - 12.7. - Neformální Rada, Sopoty

 • 27. - 30.9. - Konference Ryn - „Lesnictví pro klima a biodiverzitu“

 • 10.10. - Rada životního prostředí, Lucembursko

 • 11. - 12. Konference „Rio + 20“

 • 19.12. - Rada životního prostředí, Brusel


Mezinárodní zasedání


 • 4. schůzka smluvních stran Aarhuské úmluvy, Kišiněv, Moldavsko

 • 10. konference smluvních stran úmluvy o dizertifikaci, Changwon, Jižní Korea

 • 10. konference smluvních stran Basilejské úmluvy, Kartagena, Kolumbie

 • 9. konference smluvních stran Vídeňské úmluvy a 23. schůzka Montrealského protokolu, Bali, Indonésie

 • 3. zasedání INC příprava úmluvy o rtuti, Nairobi, Keňa

 • 10. konference smluvních stran Bonské úmluvy, Bergen, Norsko

 • 17. konference smluvních stran UNCCC (Úmluva o klimatických změnách OSN), Durban, Jihoafrická republika


Zveřejněno: 12.07.2011 –Lenka Němcová ; Přečteno 1889 x
Vytisknout