Priority Lucemburského předsednictví v oblasti ochrany životního prostředí

Priority Lucemburského předsednictví v oblasti životního prostředí:

·    Propagování inovativní, oběhové a konkurenční ekonomiky bez odpadů, kde je s přírodními zdroji nakládáno udržitelným způsobem a je zachována biodiverzita

·    Zrychlení přechodu na ekonomiku s nízkými emisemi skleníkových plynů vytvořením potřebné dynamiky k vytvoření společnosti s bezpečným a udržitelným energetickým systémem

Nejdůležitější mezinárodní akce

Konference o klimatických změnách COP21 v Paříži

Mezinárodní jednání by mohlo přinést výsledek v adaptaci nové ambiciózní dohody s celosvětovou účastí pokrývající období po roce 2020, konference se bude konat od 30.11. do 11.12. 2015 v Paříži.

Agenda po roce 2015

Rok 2015 bude klíčovým pro rozvoj. Světoví lídři přijmou nový rozvojový rámec na Speciálním summitu o udržitelném rozvoji   (25.9. – 27.9.2015)

Tento nový rámec bude definovat rozvojovou agendu pro příštích 15 let a přinese 17 udržitelných rozvojových cílů.

Cílů včetně tří dimenzí udržitelného rozvoje (ekonomického, sociálního a enviromentálního) ve  vyváženém poměru.

Zveřejněno: 07.01.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 1005 x
Vytisknout