Priority LT PRES v oblasti životního prostředí a klimatu

  

Témata, jejichž projednání je plánováno během LT PRES

1.   Návrh nařízení o fluorovaných skleníkových plynech – LT PRES předpokládá během svého předsednictví dosažení shody v 1. čtení. Více podrobností ohledně harmonogramu budou vědět po hlasování ve Výboru ENVI EP (19.6.2013).

2.   Emise skleníkových plynů z námořní dopravy – Dle informací LT by Evropská komise měla návrh Nařízení zveřejnit počátkem července. LT PRES předpokládá prezentaci na pracovní skupině v červenci a následné projednávání na úrovni PS po letní přestávce. Vzhledem k nedostatku času nepředpokládá ukončení projednávání, ale nejspíš Zprávu o pokroku na prosincové Radě.

3.   Návrh ILUC (návrh změny směrnice 98/70/ES (2009/30/ES) o kvalitě paliv a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů) – LT si uvědomuje komplikovanost návrhu a rozdílné pozice v rámci Rady i v EP. Bude pokračovat ve formátu ad hoc pracovní skupiny nastaveném za IE PRES. Dle nejoptimističtějšího scénáře by LT PRES dosáhlo shody v 1. čtení, ale bude nutno zhodnotit dle vývoje pozic. Hlasování v plénu je zatím plánováno přibližně na říjen 2013.

4.   ETS Clarification/Backloading (návrh Rozhodnutí o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů) – LT uvítá jakoukoli aktualizaci ze strany členských států ohledně pozic k návrhu. Aktuální harmonogram v EP je stanoven následovně: 27. května termín pro předložení pozměňovacích návrhů, 19. června hlasování ve Výboru ENVI, 1. - 4. července hlasování v plénu. Dle vývoje v EP uvidí, jak bude možno postoupit s projednáváním návrhu v Radě i mezi institucemi.

5. Závěry Rady k COP UNFCCC ve Varšavě – LT PRES předpokládá schvalování pouze těchto závěrů (cílem je soustředit se na legislativní návrhy). První draft bude představen na skupině již v průběhu července, finální schválení se očekává na Radě EU pro životní prostředí v Lucemburku 14.10.2013. COP se uskuteční ve Varšavě od 11. do 22. listopadu 2013.

6. 2030 climate and energy framework: K debatě o klimatických a energetických cílech čeká LT PRES na výstup z veřejné konzultace EK, která má být ukončena 2.7.2013. Pokud EK zpracuje z konzultace výstup, proběhne prezentace na WP (Energy a ENV). Další vývoj závisí na aktivitách EK (zda zveřejní související návrhy a kdy). Na neformální Radě nebude pravděpodobně možné výstupy diskutovat, koná se příliš brzy po ukončení veřejné konzultace (pozn. – neformální energetická Rada je až 19.-20.9, mohlo by tedy teoreticky být diskutováno zde).

7. Ratifikace druhého období Kjótského protokolu – LT bude projednávat i legislativní návrhy v souvislosti s probíhajícími přípravami na ratifikaci druhého období Kjótského protokolu. Dle informací EK by mělo Rozhodnutí k Islandu být zveřejněno ještě před letní přestávkou, Rozhodnutí k ratifikaci pak ne dříve než v září.

8. Propojení ETS s Austrálií a Švýcarskem – LT PRES bude průběžně v rámci Rady informovat o probíhajících jednáních EK s oběma státy.

9. ETS a letectví – Další kroky v této oblasti budou záviset na výsledku zasedání ICAO v září 2013, kde je očekáváno dosažení shody o globálním tržním mechanismu. LT PRES zvažuje uskutečnění debriefingu na jednání pracovní skupiny. Další vývoj zatím nehodlá předjímat.

10. Ochrana ovzduší – Dle informací LT by EK měla zveřejnit balíček k revizi legislativy v oblasti ochrany ovzduší (především směrnice o emisních stropech NEC a Rozhodnutí k CLRTAP) na přelomu září a října. Předpokládají zahájení projednávání na úrovni pracovních skupin Rady a výměnu názorů na prosincové Radě EU pro životní prostředí.

Odpady – LT PRES předpokládá projednání dvou návrhů:

11. Revize nařízení o přeshraničním pohybu odpadů, kde má dojít ke změně čl. 50 týkajícího se inspekcí. EK by měla návrh přijmout v květnu/červnu t.r. a návrh by měl být prezentován ještě za IE PRES. LT PRES bude usilovat o shodu v 1. čtení. Návrh zařadí k orientační debatě na program říjnového zasedání Rady, případně zváží předložení zprávy o pokroku prosincovému zasedání Rady, a

12. Změna směrnice o obalech (plastové obaly). Návrh má EK schválit v červenci, poté bude prezentován na zasedání PS. LT PRES předpokládá předání EL PRES, zváží předložení zprávy o pokroku Radě ministrů během svého PRES.

Zveřejněno: 01.07.2013 –Lenka Němcová ; Přečteno 1536 x
Vytisknout