Přehled výsledků hodnotící iniciativy IMPEL (IRI)

Cíle:

  • Provést shrnutí výsledků poslední 7. hodnotící iniciativy IMPEL.
  • Lépe využívat výsledky IRI.
  • Naučit se, jak by členské země IMPEL mohly lépe využívat IRI reporty.
  • Naučit se, jak by IMPEL samotný mohl přispět k šíření dobré praxe a příležitostí k rozvoji mezi členské státy.
  • Nahlásit Evropské komisi výsledky a čeho síť pomocí IRI dosáhla.
  • Projekt se také zaměří na schéma výsledků, např. Vyskytly se nějaké rozvojové příležitosti během několika různých IRI?, Vyskytují se některé příklady dobré praxe znovu a znovu?
Zveřejněno: 08.11.2012 –Jana Rambousková ; Přečteno 1483 x
Vytisknout