Pracovní plán na rok 2010

Pracovní plán na tento rok bude průběžně doplňován a aktualizován.

 

Projekt

Událost

Místo

Termín

Příprava na IMPEL konferenci 2012

1. schůzka přípravné skupiny

Belgie

podzim 2010

Běžné regulační rámce

1. a 2. schůzka

 

září 2010

1. workshop

 

prosinec 2010

Využití seznamu legislativy v roce 2010 a 2011

1. schůzka projektového týmu

 

 

Workshop

 

 

2. schůzka projektového týmu

 

 

Spolupráce a přeshraniční přepravě odpadů do zemí, které nejsou členy OECD v Asii

asijský workshop

 

 

Porovnávací program o implementaci a prosazování standardů kvality ovzduší pokud se týká průmyslových emisí do ovzduší

1. schůzka projektového týmu

Nizozemí

únor 2010

2. (virtuální) schůzka projektového týmu

 

duben 2010

1. workshop

Praha

červen 2010

3. schůzka projektového týmu – průběžná zpráva

 

září 2010

Podpora pro nové IRI

Schůzka: část 1

 

 

Energetická účinnost v povoleních a při inspekcích

1. schůzka: workshop

 

červen 2010

Rezoluce o řešení konfliktů v ŽP sousedským dialogem

Schůzka pracovní skupiny

 

červen 2010

Návaznost implementace rámcové směrnice o vodách na implementaci IPPC směrnice

Zahajovací schůzka

Brusel

leden 2010

Schůzka přípravné skupiny

 

červen 2010

Schůze přípravné skupiny na přípravu 2. fáze projektu

 

říjen 2010

Vývoj jednoduchého a flexibilního nástroje pro hodnocení rizik jako součásti plánování inspekcí

1. schůzka projektového týmu

 

únor 2010

2. schůzka projektového týmu

 

srpen 2010

IMPEL TFS – spolupráce s Afrikou

1. schůzka, první školení

Afrika

červen 2010

2. schůzka: druhé školení

Afrika

červen 2010

Zhodnocení IMPEL IRI

Schůzka přípravné skupiny

 

březen 2010

projekt

 

podzim 2010

IMPEL TFS konference

1. schůzka

 

2.-4. června 2010

Evropské prosazovací akce/TFS

průběžné kontroly

 

 

IMPEL TFS – výměnné dny

workshop

 

září/říjen 2010

 

Zveřejněno: 07.01.2010 –Jana Rambousková ; Přečteno 3700 x
Vytisknout