Pracovní balíček 1: Úvodní fáze

(Koordinátor za ČIŽP: Olga Klášterková)

Tento pracovní balíček dále upřesňoval pracovní program projektu. Obsahoval řadu aktivit a výstupů projektu, které bylo třeba splnit. Úvodní zpráva na konci úvodní fáze částečně zrevidovala plánované metody a organizaci projektu tak, jak jsou definovány v Covenantu (podkladové smlouvě k projektu).

1a. Oficiální zahájení projektu

Oficiální zahájení projektu bylo zorganizováno na 11. března 2004. Po tomto zahájení následovala tisková konference s tiskovou zprávou a formální setkání se všemi relevantními projektovými partnery z České republiky a Nizozemí.

Zahajující jednání (kick off meeting) proběhlo 12. května 2004 v kombinaci s prvním setkáním Řídícího výboru.

Návštěva oblastních inspektorátů

Mezi 30. dubnem a 7. květnem 2004 twinningový poradce a český projektový vedoucí navštívili všechny oblastní inspektoráty. Tato návštěva měla za cíl informovat o cílech projektu vedení institucí pro inspekci a prosazování práva fungujících na regionální úrovni. To zahrnovalo vysvětlení projektových cílů ve vztahu k roli Minimálních kritérií pro inspekci v životním prostředí (EU) (ještě není k dispozici v angličtině) a fungování sítě IMPEL. Rovněž byly shromážděny informace pro další zapojení vhodných zaměstnanců těchto institucí do aktivit projektu. Celkem se setkání zúčastnilo více než 100 lidí z manažerské úrovně (vedoucí).

1b. Revize souvisejících aktivit

Twinningový poradce prodiskutoval s twinningovým poradcem pro projekt Phare 2002 “Posílení implementace IPPC” vztah obou projektů. Následně po rozhovorech proběhla řada aktivit souběžně nebo ve podobným způsobem, jednalo se například o přístup k administraci projektu a kombinaci projektových aktivit.

Rovněž proběhly diskuse s vedoucím projektu Phare 2003 Informační a manažerský systém v životním prostředí (CENIA) s cílem zkoordinovat přístup obou projektů.

Proběhla revize souvisejících aktivit, včetně zpráv z ostatních (Phare) projektů. Užitečné prvky  byly použity  v tomto projektu. Oslovili jsme i relevantní osoby z ostatních projektů. I po této úvodní fázi  pokračovala  aktualizace o výstupy z ostatních probíhajících projektů.

1c. Zpracování úvodní zprávy

Další upřesnění pracovního programu pro jednotlivé naplánované úkoly je uvedeno v úvodní zprávě. Tato zpráva na základě výsledků revize částečně zrevidovala navržené metody a organizaci projektu, jak je uvedeno ve smlouvě k projektu (Covenantu).

Aktivity v Pracovním balíčku 1
Aktivity Metody

1a Zahájení projektu

  Oficiální zahájení projektu Návštěva všech zapojených institucí pro upřesnění nominací v projektové smlouvě (Covenantu) a diskuse s těmito institucemi o očekávaných příspěvcích na zahajovacím setkání Návštěva 10 oblastních inspektorátů Představení dokumentu EU – Minimálních kritérií pro inspekci v životním prostředí a projednání očekávaných výstupů projektu a způsob, jakým inspekční úřady očekávají, že využijí výsledky za rámec tohoto projektu Předvýběr potenciálních školitelů
  1b Revize souvisejících aktivit
   Studování výsledků z předchozích relevantních projektů a běžících bi a multi- laterálních projektů Diskuse s twinningovými poradci relevantních souběžných Phare twinning projektů Podrobné definování společně s twinningovým poradcem z projektu Phare 2002 k IPPC společných aktivit a způsobu, jakým bude organizována spolupráce
   1c Zpracování úvodní zprávy
    V úvodní zprávě budou uvedeny relevantní prvky ostatních projektů, současné zkušenosti z regionů a detailnější požadavky pro dlouhodobější použitelnost výsledků projektu. Tato úvodní zpráva se zaměří na práci na postupech a analýze školících potřeb. Úvodní zpráva by měla být považována za detailnější pracovní program pro plánované úkoly.

    Výstupy projektu v Pracovní balíčku 1

    Výstupy projektu
     1.1

    Jedno oficiální zahájení projektu a jedno úvodní setkání

     1.2

    Jedna série návštěv různých oblastních inspektorátů

     1.3

    Jedna revizní zpráva k analýze souvisejících aktivit a potvrzení postupů, které budou použity v pracovních balíčcích 2,3 a 4

     1.4

    Jeden plán spolupráce s twinningovým poradcem a odborníky v projektu Phare twinning 2002 k IPPC (CZ02/IB/EN-03)

    1.5 

    Jedna úvodní zpráva

     1.6

    Jeden seznam předběžně vybraných zaměstnanců z inspekčních institucí pro vyškolení jako školitelé

    Zveřejněno: 16.08.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 17872 x
    Vytisknout