Požár v Bělé pod Radbuzou v okrese Domažlice

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


V pondělí cca v 18 hodin došlo k požáru skladu haly v Bělé pod Radbuzou, kde bylo skladováno 1525 tun pryskyřice k výrobě střešní krytiny tzv. kanadský šindel. Sklad byl zřízen v bývalé bramborárně ZD. Pryskyřice byla uskladněna v papírových sudech (kartonech) umístěných na paletách a obalených smršťovací fólií. Příčina požáru zatím není známa - je šetřena kriminální policií. Při požáru unikalo do ovzduší značné množství sazí včetně CO (produkty nedokonalého hoření). K požáru byla operativně přivolána chemická laboratoř CO ze Třemošné, která provedla analýzu ovzduší. Toxické látky zjištěny nebyly. Rovněž k poškození ZD nedošlo. Pryskyřice je ve vodě nerozpustná. Teplem se roztéká, ale v bezprostředním okolí skladu - požářiště byly vyhloubeny příkopy, které zábránily vytékání pryskyřice do okolí. Ta po ochlazení opět ztuhla.

Požár byl hašen zpočátku vodou, později pěnou a speciální látkou Pyroccool. Dle informace Ing. Berana se postatná část pěnidel odpařila.

V Praze dne 13. 5. 1998
Informaci zpracovalo: OOO OI ČIŽP Plzeň

Zveřejněno: 18.05.1998 –Admin Administrator ; Přečteno 11335 x
Vytisknout