Povolování dle směrnice o průmyslových emisích

 

Projekt – povolování dle směrnice o průmyslových emisíchCílem projektu je „cvičení“ pro členské státy, které bude zaměřeno na výměnu požadavků pro udělení povolení podle nových požadavků směrnice o průmyslových emisích. (IED)

 • Irsko připraví „imaginární“ scénář udělování povolení

 • Tento scénář pokryje zařízení, které již mají povolení (IPPC, velké spalovací zařízení atd.) a po kterých budou požadovány změny v povolení, aby splnily požadavky vyžadované pro povolení podle směrnice o průmyslových emisích.

 • Irsko jako vedoucí projektu bude prezentovat problém jako návrh pro požadované změny a bude konfrontovat regulátora z členské země IMPEL s otázkou, jaké budou požadované změny po zařízení požadované podle IED, co bude potřeba pro revizi povolení.

 • Irsko připraví žádost o povolení IED. Scénář bude jednoduchý ale, na základě dokumentů BREF pod IED a BAT

 • Regulátor z členského státu popíše, jak byl problém zásadní změny v povolení řešen

 • Regulátor potom (před plánovaným workshopem v Irsku 2012) připraví povolení IED a předloží ho vedoucímu projektu.

 • Všechny změny a všechny návrhy povolení IED budou zaslány všem účastníkům z členských zemí

 • na workshopu v Irsku budou povolení analyzována a bude moci být navržena nejlepší praxe pro povolení podle směrnice IED

Plánované aktivity:

 • založení projektového týmu

 • scénář, který bude rozeslán všem členským státům v březnu 2012

 • všechny potřebné informace budou zasílány e-mailem a budou uloženy na webu

 • členské státy, které mají zájem se projektu účastnit se přihlásí do dubna 2012

 • workshop v Irsku v polovině července 2012

 • zpráva clusteru 1 v říjnu 2012Vedoucí projektu: Irsko

Zveřejněno: 02.11.2011 –Lenka Němcová ; Přečteno 1979 x
Vytisknout