Potravinářský řetězec BILLA neprováděl zkoušky těsnosti u chladicích a mrazicích zařízení. Dostal pokutu 290 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší uložili pokutu 290 tisíc korun společnosti BILLA spol. s r.o. za neprovádění zkoušek těsnosti u chladicích a mrazicích zařízení v pěti prodejnách v České republice. Potravinářský řetězec se tak dopustil porušení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech.

„Porušení zákonných povinností jsme zjistili na provozovnách ve Strakonicích, Čestlicích u Prahy, Hořicích na Jičínsku, Přerově a v Turnově, kde nebyly zkoušky těsnosti chladicích a mrazicích zařízení prováděny v požadovaných termínech. Provozovatel také nevedl záznamy o zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů a kontrolovány nebyly ani systémy detekce úniku chladiva. Na některých prodejnách, kde byl zaznamenán u chladicích a mrazicích zařízení únik chladiva, nebyla v souladu s platnou legislativou po jejich opravě zajištěna následná kontrola těsnosti. Chladivo bylo pouze doplněno,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích. Na kontrolách jihočeský inspektorát spolupracoval s kolegy z Liberce, Hradce Králové, Olomouce a Prahy.

Porušení zákona ČIŽP vyhodnotila jako závažné, protože chladiva patří mezi významné skleníkové plyny. Proti pokutě se společnost neodvolala a sankce tak nabyla právní moci.

Zveřejněno: 10.10.2018 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 312 x
Vytisknout