Postup v záležitosti firmy Ernst Broer v Liberci

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Značný zájem veřejnosti, tisku i elektronických medií budila v poslední době žádost firmy Ernst Broer z Liberce o vydání povolení k uvedení do zkušebního provozu stacionárního zdroje, konkrétně technologie tavení neželezných kovů a jejich slitin a souvisejících technologií. Žádost a předaná dokumentace neobsahovala údaje potřebné pro rozhodnutí a ČIŽP proto 4.11.2002 řízení přerušila. Po celkovém posouzení žádosti nyní Oblastní inspektorát ČIŽP v Liberci vydal rozhodnutí, jímž uvedení do zkušebního provozu nepovoluje, neboť doklady, které byly předloženy, nemohou podle právního názoru ČIŽP nahradit chybějící povolení stavebního úřadu ke stavbě slévárny. Nejedná se o formální požadavek, toto povolení je věcně důležité pro posouzení způsobilosti případného provozu. Proti tomuto rozhodnutí ČIŽP je možno se odvolat do 15 dnů od doručení, rozhodnutí proto není pravomocné a ČIŽP není oprávněna sdělovat podrobnosti řízení.

Eva Rolečková
Tisková mluvčí ČIŽP
V Praze dne 13.11.2002

Poznámka: Dne 13. 12. bylo ČIŽP doručeno pravomocné rozhodnutí odvolacího orgánu, kterým ruší rozhodnutí ČIŽP o nepovolení provozu slévárny na výrobu hliníku firmy Ernst Broer. Odvolací orgán vrátil ČIŽP záležitost k novému projednávání.

Zveřejněno: 13.11.2002 –Admin Administrator ; Přečteno 11843 x
Vytisknout