Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2016)

Oblastní inspektorát Praha

Žádost o informace o vedení správního řízení se společností Čestlice Properties s.r.o.

Žádost o informace k osobnímu číslu inspektora ČIŽP 

Žádost o informace ke kontrole kořenového systému lesních sazenic

Žádost o informace - povinnost archivovat zalesňovací projekt

Žádost o informace - činnost, za kterou byly účtovány náklady, vč. termínů, časů, jmen osob, osobních čísel, adres uložených spisů

Žádost o informace - zaslání kopie žádostí o informace ze 14. 3. 2016 a 21. 3. 2016

Žádost o informaci k pojmu "postupné odumírání stromků"

Žádost o informace k správnímu řízení se společností Gaspar invest company (GIC) s.r.o.

Žádost o informace o dokumentech podepsaných Erikem Geussem

Oblastní inspektorát Hradec Králové

Žádost o informace - seznam příloh k žádosti o stanovisko ČIŽP k dokončené investiční akci

Žádost o informaci k identifikaci platby

Žádost o informaci k akcím v hotelu Podlesí

Oblastní inspektorát Ostrava
Žádost o informaci k platům, osobním ohodnocením a odměnám inspektorů OOL Oblastního inspektorátu Ostrava 

Žádost o informaci k objemu přidělených prostředků Oblastnímu inspektorátu Ostrava

Ředitelství

Žádost o informace o platu

Žádost o informace o výsledku šetření inspektorátu práce

Žádost o informace ve věci povinnosti platit poplatek za materiál určený k technickému zabezpečení skládky

Žádost o informace - firma a  software pro vedení spisové služby

Žádost o informace - zaslání dokumentů skartační a archivační řád ČIŽP + fotografie k protokolu o kontrolním zjištění ze dne 12. 2. 2008

Žádost o kopie listin

Žádost o informace o podání správních žalob

Žádost o zaslání kopie smlouvy

Žádost o informace o správních řízeních vedených se společností Gard Invest a.s.

Žádost o informace k výdajům na nákup inzerce

Žádost o informace týkající se oboru služby Legislativní a právní činnost

Zveřejněno: 07.06.2016 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 912 x
Vytisknout