Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (za rok 2015)

Oblastní inspektorát Brno
Žádost o informace z šetření na ČOV Moravany

Žádost o zaslání kopie rozhodnutí ke kácení dřevin v k.ú. Lovčičky

Žádost o informace ke spalovací technologii provozovny Krematorium zvířat s.r.o.

Žádost o sdělení výše pokuty Obci Vranov u Brna

Žádost o zaslání dokumentů ke kácení dřevin v Lovčičkách

Žádost o informace o limitech pro používání chemických látek (posypových solí)

 

Oblastní inspektorát České Budějovice
Žádost o poskytnutí kopií výsledků šetření v obci Svatá Máří


Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Žádost o informace k zahájenému soudnímu řízení
Žádost o informace ke kontrole 17. 2. provedené OI Havlíčkův Brod

 

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Žádost o informace k dokladu o provedení zkoušky těsnosti

 

Oblastní inspektorát Liberec
Žádost o informace ohledně řešení ukládání odpadů v k.ú. Tanvald


 

Oblastní inspektorát Ostrava
Žádost o informace o počtech provedených kontrol a uložených pokut OI Ostrava

Žádost o informace o emisních limitech Biocel Paskov

Žádost o informace o kontrolách ve firmách Biocel Paskov a Mayr-Meinhof Holz Paskov
Oblastní inspektorát Praha

Žádost o informaci o obnově lesních porostů

Žádost o informaci k šetření na pozemku 2129/1 v k.ú. Čáslav

Žádost o informaci k pojmu vidličnatost

Žádost o kopii vyřízení stížnosti

Žádost o informaci k termínu účelové tvrzení

Žádost o informaci k výšce tubusů použitých k ochraně lesních porostů před zvěří

Žádost o informaci k termínu holina

Žádost o informaci k předložení průvodních listů použitého reprodukčního materiálu lesních dřevin

Žádost o informaci o nevyžádaných informacích

Žádost o informaci

Žádost o informaci ohledně pojmu "vylepšování kultur"

Žádost o informaci o práci inspektorů

Žádost o informaci o parcelním čísle účelové komunikace v k. ú.  Čistá u Rakovníka

Žádost o informaci o pojmech pařez a pahýl

Žádost o informaci k šetření na pozemcích v k. ú. Čistá u Rakovníka

Žádost o informaci k požadování dokladů ke správnímu řízení

Žádost o informaci o přístupu na pozemky různých vlastníků prostřednictvím jedné komunikace

Žádost o informace ke kontrole dne 30. 6. 2014 v k. ú. Čistá u Rakovníka

Žádost o informace k podnětu na porušení právních předpisů

Žádost o informaci o počtu správních řízení vedených se společností Pražské vodovody a kanalizace

Žádost o informaci ke kontrole stavu zalesnění v k. ú. Čistá u Rakovníka

Žádost o informaci o předjímání porušení právních předpisů

Žádost o informaci k právní úpravě hrubě urážlivého podání

Žádost o informaci k parkování služebního vozidla

Žádost o informaci o pojmu "netvárný jedinec"

Žádost o informaci k právní úpravě hrubě urážlivého podání 2

Žádost o informaci k právní úpravě hrubě urážlivého podání 3

Žádost o informaci k právní úpravě pojmu obnova lesa

Žádost o informaci k pojmu "výchova dřevin"

Žádost o informaci k rozesílání usnesení


Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Žádost o zaslání protokolu o kontrole ve společnosti KRAUN s.r.o.

Žádost o zaslání kopie spisového materiálu (Ekometal s.r.o.)

Žádost o informace o provozu pilařského závodu (Daben Kovářská s.r.o.)

 

Ředitelství
Žádost o informace k výkladu zákona č. 254/2001 Sb.
Žádost o informace o využívání informačního systému CODEXIS
Žádost o informace k výkazu zisku a ztráty
Žádost o informace o odběrech produktů a služeb od ČHMÚ
Žádost o informace o jednání Ing. Vacka, ředitele OI Ústí nad Labem
Žádost o informace o mimořádných odměnách
Žádost o záznamy z jednání ředitele OI Ústí nad Labem
Žádost o vyjádření k jednání mezi Ing. Vackem a Ing. Kvietkovou
Žádost o informace týkající se zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a její nápravě

Žádost o poskytnutí informace o výši platů a odměn Ing. Panského, Ing. Korábka a Ing. Pospíchala

 


 

Zveřejněno: 02.02.2016 – Jana Jandová ; Přečteno 1414 x
Vytisknout