Polský pašerák exotického ptactva zadržen Českou policií

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Dne 9.3.1998 zadržela pohraniční policie na přechodu Dolní Lištná u Třince (ČR - Polsko, malý pohraniční styk) jednoho polského občana z Puncówa u Polského Těšína, který se pokusil propašovat z České republiky do Polska více než 400 ks. živého exotického ptactva.

Ptáci byli namačkáni v malých přepravkách, asi polovina ptáků neměla v přepravce vodu, krmení a voda v přepravkách byla znečištěna výkaly. Proto byli někteří ptáci v přepravkách uhynulí.

Přivolaní inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) za asistence veterinárního lékaře určili následující druhy ptáků chráněných Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES).

Živí ptáci:

2 ks. Psittacus erithacus / papoušek šedý, CITES II, REG,
1 ks. Cacatua sulphurea / kakadu žlutolící, CITES II, REG,
5 ks. Poicephalus senegalus / papoušek senegalský, CITES II,
10 ks. Psittacula krameri / alexandr malý, CITES II,
1 ks. Platycercus eximius / rosela pestrá, CITES II,
50 ks. Uraeginthus bengalus / motýlek rudouchý, CITES III,
49 ks. Amandava subflava / zlatoprska malá, CITES III,
77 ks. Estrilda caerulescens / modroušek rudoocasý, CITES III,
100 ks. Serinus mozambicus / zvonohlík mozambický, CITES III,
110 ks. Amadina fasciata / amadina obojková, CITES III.

Uhynulí ptáci:

1 ks. Amandava subflava / zlatoprska malá, CITES III,
2 ks. Estrilda caerulescens / modroušek rudoocasý, CITES III,
1 ks. Amadina fasciata / amadina obojková, CITES III.

(REG = na exempláře tohoto druhu držené v zajetí se vztahuje povinnost registrace u místně příslušného okresního úřadu podle zákona č. 16/1997 Sb.)

ČIŽP ptáky zabavila za neprokázání zákonného původu podle zákon č. 114/1992 Sb..

Polský občan je také vyšetřován policií pro trestný čin pašování. Cena pašovaných ptáků byla odhadnuta na 140 000 Kč.

Případ ukazuje na to, že pašeráci exotů začínají mít obavy z celních kontrol na normálních hraničních přechodech a orientují se na převážení přes přechody malého turistického styku, jako v tomto případě, a pravděpodobně i přes zelenou hranici.

Papoušek šedý (cena ca 7,5 tis. Kč) a kakadu žlutolíci (ca 15 tis. Kč) jsou atraktivní papoušci, kteří se odchovávají v zajetí jen zřídka a k nám se často dovážejí z odchytů z přírody. Papoušek šedý pochází z tropické Afriky a kakadu žlutolící z Indonésie a okolních pacifických ostrovů. S oběma těmito papoušky existuje nelegální mezinárodní obchod takového rozsahu, že je mnohde vysoká poptávka ohrožuje na přežití v přírodě. Proto byl vývoz těchto papoušků z některých zemí zakázán.

Také ostatní druhy ptáků se k nám často dovážejí z volné přírody rozvojových zemí. I když jde o druhy v přírodě poměrně hojné, je mezinárodní obchod s nimi kontrolován podle Úmluvy CITES.

Úmluva CITES se snaží regulovat mezinárodní obchod s volně žíjícími živočichy a planě rostoucími rostlinami tak, aby nedošlo k jejich vyhubení v přírodě.

   .Polský pašerák exotického ptactva zadržen Českou policií

kakadu žlutolící
Zveřejněno: 14.03.1998 –Admin Administrator ; Přečteno 13787 x
Vytisknout